แกรนด์เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน

แกรนด์เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน

ไฮไลท์
เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ แกรนด์เชียงใหม่ สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมไร่ชา พาเที่ยวล้านนา 4 วัน 3 คืน ขึ้นดอยอินทนนท์ เข้าชมฮิโนกิแลนด์ แม่กำปอง ดอยสุเทพ ดอยอ่างขาง แม่กำปอง ดอยสุเทพ กิ่วแม่ปาน ม่อนแจ่ม ผาช่อ
เริ่มต้น
13,990 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ – ดอยอ่างขาง – ไร่ชา2000 – ฮิโนกิแลนด์ – เชียงดาว
 • วันที่

  2

  เชียงดาว - บ้านแม่กำปอง – ดอยสุเทพ – วัดอุโมงค์ – วัดเจดีย์หลวง
 • วันที่

  3

  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ – กิ่วแม่ปาน – น้ำตกแม่ยะ - วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ - อุทยานแห่งชาติแม่วาง – ผาช่อ “นครเพตราเมืองไทย’ – โหล่งฮิมคาว - Meena มีข้าว
 • วันที่

  4

  ม่อนแจ่ม – ม่อนอิงดาว – โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์และซิปไลน์ - อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า – ชมคาเฟ่ เชียงใหม่ – เดินทางกลับ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
28 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 13,990 13,990 13,790 5,000 สอบถาม จองด่วน
04 พ.ย. 64 - 07 พ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 5,000 สอบถาม จองด่วน
11 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 5,000 สอบถาม จองด่วน
18 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 5,000 สอบถาม จองด่วน
25 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 5,000 สอบถาม จองด่วน
02 ธ.ค. 64 - 05 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 6,000 สอบถาม จองด่วน
03 ธ.ค. 64 - 06 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 6,000 สอบถาม จองด่วน
04 ธ.ค. 64 - 07 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 6,000 สอบถาม จองด่วน
05 ธ.ค. 64 - 08 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 6,000 สอบถาม จองด่วน
09 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 6,000 สอบถาม จองด่วน
10 ธ.ค. 64 - 13 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 6,000 สอบถาม จองด่วน
16 ธ.ค. 64 - 19 ธ.ค. 64 13,990 13,990 13,790 5,000 สอบถาม จองด่วน
23 ธ.ค. 64 - 26 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 6,000 สอบถาม จองด่วน
06 ม.ค. 65 - 09 ม.ค. 65 13,990 13,990 13,790 5,000 สอบถาม จองด่วน
13 ม.ค. 65 - 16 ม.ค. 65 13,990 13,990 13,790 5,000 สอบถาม จองด่วน
20 ม.ค. 65 - 23 ม.ค. 65 13,990 13,990 13,790 5,000 สอบถาม จองด่วน
27 ม.ค. 65 - 30 ม.ค. 65 13,990 13,990 13,790 5,000 สอบถาม จองด่วน
03 ก.พ. 65 - 06 ก.พ. 65 13,990 13,990 13,790 5,000 สอบถาม จองด่วน
10 ก.พ. 65 - 13 ก.พ. 65 13,990 13,990 13,790 5,000 สอบถาม จองด่วน
16 ก.พ. 65 - 19 ก.พ. 65 13,990 13,990 13,790 5,000 สอบถาม จองด่วน
17 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65 13,990 13,990 13,790 5,000 สอบถาม จองด่วน
24 ก.พ. 65 - 27 ก.พ. 65 13,990 13,990 13,790 5,000 สอบถาม จองด่วน
03 มี.ค. 65 - 06 มี.ค. 65 13,990 13,990 13,790 5,000 สอบถาม จองด่วน
10 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65 13,990 13,990 13,790 5,000 สอบถาม จองด่วน
17 มี.ค. 65 - 20 มี.ค. 65 13,990 13,990 13,790 5,000 สอบถาม จองด่วน
24 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65 13,990 13,990 13,790 5,000 สอบถาม จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 1,000 - 30,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน หรือตามที่ได้แจ้งตกลงกันไว้
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) พร้อมแจ้งโปรแกรมเดินทาง, วันที่เดินทาง และเบอร์ติดต่อ
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือตามที่ได้แจ้งตกลงกันไว้
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ตลาดท่าดินแดง 044-0-27752-3
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร 
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM 
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ 
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
 • ทำรายการผ่านบริการแอพพิเคชั่นทางมือถือ ของธนาคารที่ท่านได้ใช้บริการอยู่

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ