สตูล หลีเป๊ะ หมู่เกาะตะรุเตา พักบันดาหยา รีสอร์ท

สตูล หลีเป๊ะ หมู่เกาะตะรุเตา พักบันดาหยา รีสอร์ท

ไฮไลท์
หลีเป๊ะ หมู่เกาะตะรุเตา พักบันดาหยา รีสอร์ท เยือนหลีเป๊ะดินแดนเกาะสวรรค์แห่งอันดามัน ทะเลครามหาดทรายขาว ดำน้ำชมปะการัง
เริ่มต้น
15,999 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหาดใหญ่ - ปากบารา - ท่าเรือปากบารา - หลีเป๊ะ - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ - หาดซันเซ็ท - ถนนคนเดินหลีเป๊ะ (BUNDHAYA RESORT หรือเทียบเท่า)
 • วันที่

  2

  เกาะหินงาม - ดำน้ำเกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง - เกาะยาง - เกาะราวี - อ่าวเรือใบ (เกาะอาดัง) - เกาะหลีเป๊ะ (BUNDHAYA RESORT หรือเทียบเท่า)
 • วันที่

  3

  ถ่ายรูปปากบารา VIEW POINT - หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
04 พ.ย. 64 - 06 พ.ย. 64 15,999 15,999 15,999 2,000 สอบถาม จองด่วน
05 พ.ย. 64 - 07 พ.ย. 64 15,999 15,999 15,999 2,000 สอบถาม จองด่วน
06 พ.ย. 64 - 08 พ.ย. 64 15,999 15,999 15,999 2,000 สอบถาม จองด่วน
11 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64 15,999 15,999 15,999 2,000 สอบถาม จองด่วน
12 พ.ย. 64 - 15 พ.ย. 64 15,999 15,999 15,999 2,000 สอบถาม จองด่วน
13 พ.ย. 64 - 16 พ.ย. 64 15,999 15,999 15,999 2,000 สอบถาม จองด่วน
18 พ.ย. 64 - 20 พ.ย. 64 15,999 15,999 15,999 2,000 สอบถาม จองด่วน
20 พ.ย. 64 - 22 พ.ย. 64 15,999 15,999 15,999 2,000 สอบถาม จองด่วน
25 พ.ย. 64 - 27 พ.ย. 64 15,999 15,999 15,999 2,000 สอบถาม จองด่วน
26 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64 15,999 15,999 15,999 2,000 สอบถาม จองด่วน
27 พ.ย. 64 - 29 พ.ย. 64 15,999 15,999 15,999 2,000 สอบถาม จองด่วน
02 ธ.ค. 64 - 04 ธ.ค. 64 15,999 15,999 15,999 2,000 สอบถาม จองด่วน
09 ธ.ค. 64 - 11 ธ.ค. 64 15,999 15,999 15,999 2,000 สอบถาม จองด่วน
16 ธ.ค. 64 - 18 ธ.ค. 64 15,999 15,999 15,999 2,000 สอบถาม จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 1,000 - 30,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน หรือตามที่ได้แจ้งตกลงกันไว้
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) พร้อมแจ้งโปรแกรมเดินทาง, วันที่เดินทาง และเบอร์ติดต่อ
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือตามที่ได้แจ้งตกลงกันไว้
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ตลาดท่าดินแดง 044-0-27752-3
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร 
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM 
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ 
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
 • ทำรายการผ่านบริการแอพพิเคชั่นทางมือถือ ของธนาคารที่ท่านได้ใช้บริการอยู่

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ