เจาะลึกกระบี่

เจาะลึกกระบี่

ไฮไลท์
กระบี่-หมู่เกาะปอดะ-เกาะทัพ-เกาะหม้อ-เกาะไก่-ทะเลแหวก-กระบี่-เกาะลาดิง-เกาะผักเบี้ย-เกาะห้อง-หาดนพรัตน์ธารา-วัดถ้ำเสือ-น้ำตกร้อน-สระมรกต
เริ่มต้น
6,999 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
26 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
26 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
31 ต.ค. 64 - 04 พ.ย. 64 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
31 ต.ค. 64 - 04 พ.ย. 64 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
04 พ.ย. 64 - 08 พ.ย. 64 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
04 พ.ย. 64 - 08 พ.ย. 64 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
09 พ.ย. 64 - 13 พ.ย. 64 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
14 พ.ย. 64 - 18 พ.ย. 64 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
17 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64 7,999 - - - สอบถาม จองด่วน
22 พ.ย. 64 - 26 พ.ย. 64 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
24 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64 7,999 - - - สอบถาม จองด่วน
29 พ.ย. 64 - 03 ธ.ค. 64 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
02 ธ.ค. 64 - 06 ธ.ค. 64 9,999 - - - สอบถาม จองด่วน
03 ธ.ค. 64 - 07 ธ.ค. 64 8,999 - - - สอบถาม จองด่วน
04 ธ.ค. 64 - 08 ธ.ค. 64 8,999 - - - สอบถาม จองด่วน
05 ธ.ค. 64 - 09 ธ.ค. 64 8,999 - - - สอบถาม จองด่วน
06 ธ.ค. 64 - 10 ธ.ค. 64 9,999 - - - สอบถาม จองด่วน
07 ธ.ค. 64 - 11 ธ.ค. 64 8,999 - - - สอบถาม จองด่วน
08 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64 9,999 - - - สอบถาม จองด่วน
09 ธ.ค. 64 - 13 ธ.ค. 64 9,999 - - - สอบถาม จองด่วน
10 ธ.ค. 64 - 14 ธ.ค. 64 8,999 - - - สอบถาม จองด่วน
11 ธ.ค. 64 - 15 ธ.ค. 64 8,999 - - - สอบถาม จองด่วน
12 ธ.ค. 64 - 16 ธ.ค. 64 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
13 ธ.ค. 64 - 17 ธ.ค. 64 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
14 ธ.ค. 64 - 18 ธ.ค. 64 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
15 ธ.ค. 64 - 19 ธ.ค. 64 7,999 - - - สอบถาม จองด่วน
16 ธ.ค. 64 - 20 ธ.ค. 64 7,999 - - - สอบถาม จองด่วน
17 ธ.ค. 64 - 21 ธ.ค. 64 7,999 - - - สอบถาม จองด่วน
18 ธ.ค. 64 - 22 ธ.ค. 64 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
19 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
20 ธ.ค. 64 - 24 ธ.ค. 64 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
21 ธ.ค. 64 - 25 ธ.ค. 64 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
22 ธ.ค. 64 - 26 ธ.ค. 64 7,999 - - - สอบถาม จองด่วน
23 ธ.ค. 64 - 27 ธ.ค. 64 7,999 - - - สอบถาม จองด่วน
24 ธ.ค. 64 - 28 ธ.ค. 64 7,999 - - - สอบถาม จองด่วน
25 ธ.ค. 64 - 29 ธ.ค. 64 7,999 - - - สอบถาม จองด่วน
26 ธ.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64 7,999 - - - สอบถาม จองด่วน
27 ธ.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 9,999 - - - สอบถาม จองด่วน
28 ธ.ค. 64 - 01 ม.ค. 65 9,999 - - - สอบถาม จองด่วน
29 ธ.ค. 64 - 02 ม.ค. 65 10,999 - - - สอบถาม จองด่วน
30 ธ.ค. 64 - 03 ม.ค. 65 11,999 - - - สอบถาม จองด่วน
31 ธ.ค. 64 - 04 ม.ค. 65 10,999 - - - สอบถาม จองด่วน
01 ม.ค. 65 - 05 ม.ค. 65 10,999 - - - สอบถาม จองด่วน
02 ม.ค. 65 - 06 ม.ค. 65 9,999 - - - สอบถาม จองด่วน
03 ม.ค. 65 - 07 ม.ค. 65 7,999 - - - สอบถาม จองด่วน
04 ม.ค. 65 - 08 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
05 ม.ค. 65 - 09 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
06 ม.ค. 65 - 10 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
07 ม.ค. 65 - 11 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
08 ม.ค. 65 - 12 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
09 ม.ค. 65 - 13 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
10 ม.ค. 65 - 14 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
11 ม.ค. 65 - 15 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
12 ม.ค. 65 - 16 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
13 ม.ค. 65 - 17 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
14 ม.ค. 65 - 18 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
15 ม.ค. 65 - 19 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
16 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
17 ม.ค. 65 - 21 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
18 ม.ค. 65 - 22 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
19 ม.ค. 65 - 23 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
20 ม.ค. 65 - 24 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
21 ม.ค. 65 - 25 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
22 ม.ค. 65 - 26 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
23 ม.ค. 65 - 27 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
24 ม.ค. 65 - 28 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
25 ม.ค. 65 - 29 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
26 ม.ค. 65 - 30 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน
27 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65 6,999 - - - สอบถาม จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 1,000 - 30,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน หรือตามที่ได้แจ้งตกลงกันไว้
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) พร้อมแจ้งโปรแกรมเดินทาง, วันที่เดินทาง และเบอร์ติดต่อ
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือตามที่ได้แจ้งตกลงกันไว้
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ตลาดท่าดินแดง 044-0-27752-3
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร 
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM 
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ 
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
 • ทำรายการผ่านบริการแอพพิเคชั่นทางมือถือ ของธนาคารที่ท่านได้ใช้บริการอยู่

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ