ทัวร์กาญจนบุรี เที่ยวได้ทั้งปี ไม่มีคำว่าเบื่อ 1 วัน

ทัวร์กาญจนบุรี เที่ยวได้ทั้งปี ไม่มีคำว่าเบื่อ 1 วัน

ทัวร์กาญจนบุรี เที่ยวได้ทั้งปี ไม่มีคำว่า เบื่อ ! เที่ยวชมถ้ำกระแซ ถ่ายรูปสุดชิคที่คาเฟ่สไตล์เกาหลี(วอนแดซอง)


ทัวร์กาญจนบุรี เที่ยวได้ทั้งปี ไม่มีคำว่าเบื่อ 1 วัน
รหัสทัวร์
THAI_00270
จำนวนวันเดินทาง
1วัน
กำหนดการเดินทาง
22 ม.ค. 65 - 25 มิ.ย. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
899 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ถ้ำกระแซ – คาเฟ่สไตล์เกาหลี (วอนแดซอง) – คาเฟ่สวนสไตล์ญี่ปุ่น (Kan machi cafe) – สะพานแม่น้ำแคว

28 พ.ค. 65 - 28 พ.ค. 65

ผู้ใหญ่
899 บาท
ที่นั่งรับได้
9 ท่าน

ผู้ใหญ่
899 บาท
ที่นั่งรับได้
9 ท่าน

ผู้ใหญ่
899 บาท
ที่นั่งรับได้
9 ท่าน

ผู้ใหญ่
899 บาท
ที่นั่งรับได้
9 ท่าน

ผู้ใหญ่
899 บาท
ที่นั่งรับได้
9 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
28 พ.ค. 65 - 28 พ.ค. 65 899 - - - 9
04 มิ.ย. 65 - 04 มิ.ย. 65 899 - - - 9
11 มิ.ย. 65 - 11 มิ.ย. 65 899 - - - 9
18 มิ.ย. 65 - 18 มิ.ย. 65 899 - - - 9
25 มิ.ย. 65 - 25 มิ.ย. 65 899 - - - 9

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ท่าดินแดง 044-0-27752-3
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง