เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮานาม นิงบิงห์

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮานาม นิงบิงห์

เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา หมู่บ้านกั๊ก กั๊ก อาโมน่าคาเฟ่ต์ ตลาดกลางคืนซาปา ล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก ชมทัศนียภาพของกุ้ยหลินเวียดนาม ณ เมืองนิงบิงห์ พิเศษ !! บุฟเฟ่ 2 มื้อ, สุกี้แซลมอน เสริฟพร้อม Wine


เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮานาม นิงบิงห์
รหัสทัวร์
VN_WE00002
จำนวนวันเดินทาง
5 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง
26 ธ.ค. 66 - 14 ม.ค. 67
เดินทางโดย
Thai Smile
ราคาเริ่มต้น
24,800 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบิน - เวียดนาม - ซาปา - สะพานแก้วมังกรเมฆ
 • วันที่

  2

  ซาปา - เขาฮามลอง - นั่งรถรางขึ้นกระเช้าแฟนซีปาน - หมู่บ้าน Cat Cat - Moana Sapa Cafe - ถนนคนเดินซาปา
 • วันที่

  3

  ซาปา - ลาวไก - ฮานอย [พิเศษ บุฟเฟ่ต์ SEN]
 • วันที่

  4

  ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - ถนน 36 สาย - นิงบิงห์ - ล่องเรือ ตามก๊ก
 • วันที่

  5

  ฮานาม - วัดตามจุ๊ก - ฮานอย - สนามบิน

26 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66

ผู้ใหญ่
24,800 บาท
เด็กมีเตียง
24,800 บาท
เด็กไม่มีเตียง
24,800 บาท
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
24,800 บาท
เด็กมีเตียง
24,800 บาท
เด็กไม่มีเตียง
24,800 บาท
Group Size
- 
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
26 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66 24,800 24,800 24,800 - - - -
10 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 24,800 24,800 24,800 - - - -

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ท่าดินแดง 044-0-27752-3
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน