ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ พักมองซ์แซงต์ 1 คืน

ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ พักมองซ์แซงต์ 1 คืน

บองชูร์! เที่ยวปารีสสุดปัง เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความโรแมนติก ว้าวไปกับองซ์แซงต์มิเชล มหาวิหารบนเกาะกลางทะเล ต้นแบบปราสาทดิสนีย์ พิเศษ!! ล่องเรือบาโตนุช ชมแม่น้ำแซน เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ พักมองซ์แซงต์ 1 คืน แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า


ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ พักมองซ์แซงต์ 1 คืน
รหัสทัวร์
FR_SQ00001
จำนวนวันเดินทาง
7 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง
29 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66
เดินทางโดย
Singapore Airlines
ราคาเริ่มต้น
59,990 บาท/ท่าน

29 มี.ค. 66 - 04 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
59,990 บาท
เด็กมีเตียง
59,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
56,990 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
44,990 บาท
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
69,990 บาท
เด็กมีเตียง
69,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
66,990 บาท
พักเดี่ยว
1,200 บาท
จอยแลนด์
46,990 บาท
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
59,990 บาท
เด็กมีเตียง
59,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
56,990 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
44,990 บาท
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
59,990 บาท
เด็กมีเตียง
59,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
56,990 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
44,990 บาท
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
61,990 บาท
เด็กมีเตียง
61,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
58,990 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
44,990 บาท
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
59,990 บาท
เด็กมีเตียง
59,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
56,990 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
44,990 บาท
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
59,990 บาท
เด็กมีเตียง
59,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
56,990 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
44,990 บาท
Group Size
- 
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
29 มี.ค. 66 - 04 เม.ย. 66 59,990 59,990 56,990 10,000 - 44,990 -
11 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 69,990 69,990 66,990 1,200 - 46,990 -
09 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 59,990 59,990 56,990 10,000 - 44,990 -
16 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 59,990 59,990 56,990 10,000 - 44,990 -
30 พ.ค. 66 - 05 มิ.ย. 66 61,990 61,990 58,990 10,000 - 44,990 -
06 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 59,990 59,990 56,990 10,000 - 44,990 -
13 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 59,990 59,990 56,990 10,000 - 44,990 -

วิธีการจองทัวร์

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ท่าดินแดง 044-0-27752-3
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน