ฟินแลนด์-สโนวโมบิล 9 วัน 7 คืน (AY) 8-16 เมษ ช่วงสงกรานต์

ฟินแลนด์-สโนวโมบิล 9 วัน 7 คืน (AY) 8-16 เมษ ช่วงสงกรานต์


นั่งรถลาก สโนโมบิล กิจกรรมจับปูยักษ์,ล่าแสงเหนือ(Aurora Hunting) ฟาร์มสุนัขฮัสกี้(สุนัขลากเลื่อน),ล่องเรือตัดน้ำแข็งแซมโป (Icebreaker) *** ห้องพักแบบกระจกทั้งหลัง Glass Igloo *** เมืองเคิร์คเนส,พิพิธภัณฑ์ ชาวแลปป์,ผ่านชม“ทะเลสาบอินารี หมู่บ้านเลวี่,“ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm,หมู่บ้านซานตา คลอส โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ,ชมวิหาร Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ชม“อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ พิเศษ!! บริการอาหารมื้อพิเศษภายใน Snow Experience 365,ภัตตาคารภายในซานต้า วิลเลจ
155,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Fin Air
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – อิวาโล่
 • วันที่

  2

  อิวาโล่ – เคิร์คเนส – นั่งรถลาก สโนโมบิล - กิจกรรมจับปูยักษ์ – KING CRAB SAFARI
 • วันที่

  3

  เคิร์คเนส – ทะเลสาบอินารี – ขับรถสโนโมบิล – ซาร์ริเซลก้า - ล่าแสงเหนือ(Aurora Hunting)
 • วันที่

  4

  ซาร์ริเซลก้า – คิททิร่า – เลวี่ – นั่งกระเช้าชมวิว - ฟาร์มกวางเรนเดียร์(กวางลากเลื่อน) – ห้องพักกระจก(Glass Igloo)
 • วันที่

  5

  เลวี่ – โรวาเนียมิ – ชมเมือง – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้(สุนัขลากเลื่อน)
 • วันที่

  6

  โรวาเนียมิ – เคมิ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Icebreaker) - ว่ายน้ำในทะเลบอทเนีย – ภัตตาคารน้ำแข็ง (Snow Experience 365)
 • วันที่

  7

  โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตา คลอส – สนามบิน – เฮลซิงกิ
 • วันที่

  8

  เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หิน – สนามบิน
 • วันที่

  9

  สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
08 เม.ย. 65 - 16 เม.ย. 65 155,900 155,900 150,900 369,000 - - สอบถาม

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 1,000 - 30,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน หรือตามที่ได้แจ้งตกลงกันไว้
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) พร้อมแจ้งโปรแกรมเดินทาง, วันที่เดินทาง และเบอร์ติดต่อ
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือตามที่ได้แจ้งตกลงกันไว้
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ตลาดท่าดินแดง 044-0-27752-3
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร 
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM 
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ 
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
 • ทำรายการผ่านบริการแอพพิเคชั่นทางมือถือ ของธนาคารที่ท่านได้ใช้บริการอยู่

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ