ฟินแลนด์-สโนโมบิล-ล่าแสงเหนือ 9 วัน 6 คืน (AY)

ฟินแลนด์-สโนโมบิล-ล่าแสงเหนือ 9 วัน 6 คืน (AY)


ชมรอบกรุง“เฮงลซิงกิ'',ชม“อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ'',ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Icebreaker) นั่งรถสโนโมบิล,กิจกรรมจับปูยักษ์,KING CRAB SAFARI นั่งกระเช้า(Levi 2000 Gondoli),เยี่ยมชม“ฟาร์มกลางเรนเดียร์" ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่งทุกห้องที่พัก เป็นกระจก เข้าชม“โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ”,ชมวิหาร Uspensky,ชม“จัตุรัสรัฐสภา”Senate Square ชมตลาดนัดริมทะเล,ผ่านชม“ทะเลสาบอินารี,“พิพิธภัณฑ์ ชาวแลปป์” ปราสาทน้ำแข็ง แห่งเมืองเคมิ,ชม “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village เมนูปูยักษ์ พร้อมซุป อย่างเต็มอิ่ม
149,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Fin Air
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ
 • วันที่

  2

  เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หิน
 • วันที่

  3

  เฮลซิงกิ – อิวาโล่ – เคิร์คเนส – นั่งรถลาก สโนโมบิล- กิจกรรมจับปูยักษ์ – KING CRAB SAFARI
 • วันที่

  4

  เคิร์คเนส – อินารี – ขับรถสโนโมบิล – ซาร์ริเซลก้า
 • วันที่

  5

  ซาร์ริเซลก้า – โรวาเนียมิ – ชมเมือง - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – ล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting)
 • วันที่

  6

  โรวาเนียมิ – คิททิร่า – เลวี่ – นั่งกระเช้าชมวิว - ฟาร์มกวางเรนเดียร์(หมู่บ้านชาวแลปป์) – โรวาเนียมิ
 • วันที่

  7

  โรวาเนียมิ – เคมิ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Icebreaker) - ว่ายน้ำในทะเลบอทเนีย – Kemi Ice Palace Lumilinna
 • วันที่

  8

  โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตา คลอส – สนามบิน
 • วันที่

  9

  สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
21 ม.ค. 65 - 29 ม.ค. 65 149,900 149,900 144,900 34,900 - - สอบถาม
13 ก.พ. 65 - 21 ก.พ. 65 149,900 149,900 144,900 34,900 - - สอบถาม
19 ก.พ. 65 - 27 ก.พ. 65 149,900 149,900 144,900 34,900 - - สอบถาม
05 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65 149,900 149,900 144,900 34,900 - - สอบถาม
12 มี.ค. 65 - 20 มี.ค. 65 149,900 149,900 144,900 34,900 - - สอบถาม
18 มี.ค. 65 - 26 มี.ค. 65 149,900 149,900 144,900 34,900 - - สอบถาม

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 1,000 - 30,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน หรือตามที่ได้แจ้งตกลงกันไว้
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) พร้อมแจ้งโปรแกรมเดินทาง, วันที่เดินทาง และเบอร์ติดต่อ
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือตามที่ได้แจ้งตกลงกันไว้
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ตลาดท่าดินแดง 044-0-27752-3
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร 
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM 
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ 
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
 • ทำรายการผ่านบริการแอพพิเคชั่นทางมือถือ ของธนาคารที่ท่านได้ใช้บริการอยู่

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ