เวียดนามเหนือ...เหนือสุดๆ (น้ำตก 2 แผ่นดิน)

เวียดนามเหนือ...เหนือสุดๆ (น้ำตก 2 แผ่นดิน)

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ขอนำทุกท่านเที่ยวน้ำตก 2 ประเทศ คือ ระหว่างประเทศเวียดนาม และ ประเทศจีน น้ำตกใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมเฉพาะสำหรับคนที่อยากไปสัมผัสๆ น้ำตกนี้จริงๆ เท่านั้น (ต้องอยากจริงๆ ถึงไปได้ เพราะนั่งรถนานมาก) และต้องไปทางเวียดนาม (อีกแล้ว) เท่านั้น เพราะน้ำตกนี้อยู่ฝั่งเวียดนาม มากกว่าจีน ⁉️ ⁉️ ยัง ยัง ยังไม่จบ บัดดี้ ทริปฯ จะพาไปนั่งกระเช้าไฟฟ้า 2 ชั้น ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ฮาลอง ไปชมเมืองมุมสูง มุมมองใหม่ของฮาลอง พิเศษ บุฟเฟ่ต์อินเตอร์ ZEN


เวียดนามเหนือ...เหนือสุดๆ (น้ำตก 2 แผ่นดิน)
รหัสทัวร์
VN_WE00001
จำนวนวันเดินทาง
4 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
เดินทางโดย
Thai Smile
ราคาเริ่มต้น
24,800 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮานอย - กาวบั่ง
 • วันที่

  2

  ชมน้ำตกBAN GIOC (นั่งแพชมน้ำตก) - เดินทางสู่เมืองหล่างเซิน (เป็นเมืองชายแดนเวียดนามจีน)
 • วันที่

  3

  เดินทางกลับฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – เดินทางสู่เมืองฮาลอง – Sun World Halong Complex – ตลาดกลางคืน
 • วันที่

  4

  ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - ขึ้นเกาะชมถ้ำนางฟ้า - ชมหมู่บ้านชาวประมง(มีบริการไวน์แดง DA LAT ในมื้อเที่ยงบนเรือ) - เดินทางกลับฮานอย - สนามบิน

11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66

ผู้ใหญ่
24,800 บาท
เด็กมีเตียง
24,800 บาท
Group Size
- 
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 24,800 24,800 - - - - -

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ท่าดินแดง 044-0-27752-3
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 147 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน