Amazing Vietnam น้ำตก 2 แผ่นดิน

Amazing Vietnam น้ำตก 2 แผ่นดิน

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ขอนำทุกท่านเที่ยวเวียดนาม ให้หายคิดถึงประเทศจีน …. งงกันอยู่ใช่ไหม ว่าทำไมเที่ยวเวียดนามถึงไปที่ประเทศจีนด้วย เพราะโปรแกรมเที่ยวของเรา จะพาทุกท่านไป(เกือบ)ประเทศจีนด้วยยังไงหละคะ น้ำตก 2 ดินแดน ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลก มีชื่อว่า น้ำตกบ้านยก (THAC BAN GIOC) หรือ น้ำตกเต๋อเทียน (ภาษาจีน) ไฮไลท์นี้ว่า Amazing แล้ว ยังมีอีก 1 แลนด์มาร์กใหม่ของเวียดนาม วัดตามจุ๊ก ดินแดนแห่งจิตวิญญาณ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที่ยวที่ไม่ห่างจากเมืองฮานอย ที่เที่ยวทั้ง 2 แห่งนี้ มีความ Amazing ให้ทุกท่านไปสัมผัส …. พร้อมไหมที่จะไปด้วยกันกับเรา Buddy Trip Travel


Amazing Vietnam น้ำตก 2 แผ่นดิน
รหัสทัวร์
VN_WE00001
จำนวนวันเดินทาง
4 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง
02 มิ.ย. 65 - 02 ต.ค. 65
เดินทางโดย
Thai Smile
ราคาเริ่มต้น
16,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ฮานอย - วัดตามจุ๊ก
 • วันที่

  2

  เมืองกาวบั่ง (Cao Bang)
 • วันที่

  3

  น้ำตกบ้านยก หรือ น้ำตกเต๋อเทียน - ตลาด Dong KInh - เมือง Lang Son
 • วันที่

  4

  ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - ถนน 36 สาย

02 มิ.ย. 65 - 05 มิ.ย. 65

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 

ผู้ใหญ่
16,888 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 

ผู้ใหญ่
16,888 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 

ผู้ใหญ่
16,888 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 

ผู้ใหญ่
16,888 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 

ผู้ใหญ่
16,888 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 

ผู้ใหญ่
16,888 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 

ผู้ใหญ่
16,888 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 

ผู้ใหญ่
16,888 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 

ผู้ใหญ่
16,888 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 

ผู้ใหญ่
16,888 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
02 มิ.ย. 65 - 05 มิ.ย. 65 17,999 - - 6,900 - - ยังรับได้
09 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 16,888 - - 5,900 - - ยังรับได้
16 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 16,888 - - 5,900 - - ยังรับได้
23 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 16,888 - - 5,900 - - ยังรับได้
30 มิ.ย. 65 - 03 ก.ค. 65 16,888 - - 5,900 - - ยังรับได้
07 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 16,888 - - 5,900 - - ยังรับได้
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 16,888 - - 5,900 - - ยังรับได้
21 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 16,888 - - 5,900 - - ยังรับได้
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 19,999 - - 7,900 - - ยังรับได้
04 ส.ค. 65 - 07 ส.ค. 65 16,888 - - 5,900 - - ยังรับได้
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 19,999 - - 7,900 - - ยังรับได้
18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 16,888 - - 5,900 - - ยังรับได้
25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 16,888 - - 5,900 - - ยังรับได้
01 ก.ย. 65 - 04 ก.ย. 65 17,999 - - 6,900 - - ยังรับได้
08 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 17,999 - - 6,900 - - ยังรับได้
15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 17,999 - - 6,900 - - ยังรับได้
22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 17,999 - - 6,900 - - ยังรับได้
29 ก.ย. 65 - 02 ต.ค. 65 17,999 - - 6,900 - - ยังรับได้

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ท่าดินแดง 044-0-27752-3
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน