ล่องเรืออลาสก้า 12 วัน By CX

ล่องเรืออลาสก้า 12 วัน By CX

โปรแกรมท่องเที่ยวอลาสก้า พักบนเรือสำราญสุดหรู 7 คืน แวนคูเวอร์ 1 คืน เที่ยวนครแวนคูเวอร์อย่างเต็มที่ “อลาสก้า” ดินแดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติอันงดงาม และยิ่งใหญ่กว่าที่ใดในโลก ด้วยธารน้ำแข็งภูเขาและป่าไม้ อันอุดมสมบูรณ์ คุณสามารถสัมผัสได้ในทุกความรู้สึกจากการเดินทางไปกับเรือสำราญของเครือรอยัล คาริเบียน ที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและความบันเทิง ลิ้มอาหารรสเลิศ เต็มตากับโชว์สุดอลังการและรื่นเริง กับเสียงดนตรีในบรรยากาศแห่งความสนุกสนานตามอารมณ์ จะมีการเดินทางใดให้คุณมากกว่านี้ • ล่องเรือสำราญสุดหรูที่เรียกชื่อว่า “ROYAL CARRIBBEAN CRUISE” เป็นตระกูลเรือสำราญล่องอลาสก้าที่ดีที่สุดในแถบอลาสก้า • ธารน้ำแข็ง ฮับบาร์ด กลาเชียร์ (Hubbard Glacier) ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งยักษ์ใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ และยังเป็น ธารน้ำแข็งที่เคลื่อนที่ได้อีกด้วย • เดินชมเมือง แคทชิแกน เมืองแห่งของนักตกปลา นำท่านเที่ยวชมย่านไฟแดง “ครีก สตรีท (Creek Street)” • ซิทก้า เมืองใน อินไซด์ พาสเซส ที่อยู่ริมชายฝั่งแปซิฟิคที่มีความเป็นรัสเซียมากที่สุดในอลาสก้า • อาหารพิเศษสุดรสเลิศขาปูอลาสก้า(Crab Shack) ที่ร้านชื่อดังแห่งเมืองจูโน่ • ล่องเรือชมเทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ด ที่สวยงามสุดแสนโรแมนติก เมนูพิเศษ...ขาปูอลาสก้า * รวมทัวร์ล่องเรือชมปลาวาฬ * รวมค่าวีซ่าแคนาดา *** รวมเที่ยวชายฝั่ง แวนคูเวอร์ * ซิทก้า * ฮับบาร์ด กราเซียร์ * เทรซี่อาร์ม ฟยอร์ด * จูโน่ * เคทชิแกน Royal Caribbean Cruise Line ตระกูลเรือสำราญที่ดีที่สุดในการล่องอลาสก้า


ล่องเรืออลาสก้า 12 วัน By CX
รหัสทัวร์
US_CX00001
จำนวนวันเดินทาง
12 วัน 7 คืน
กำหนดการเดินทาง
30 เม.ย. 65 - 27 ก.ย. 65
เดินทางโดย
Cathay Pacific
ราคาเริ่มต้น
115,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์(แคนาดา) – เที่ยวชมเมือง
 • วันที่

  2

  แวนคูเวอร์ – ล่องเรือสำราญอลาสก้า(Royal Caribbean)
 • วันที่

  3

  เรือนำคณะล่องทะเล (สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)
 • วันที่

  4

  เรือเทียบท่าที่เมืองซิทก้า – ชมเมืองซิทก้า – ล่องเรือชมปลาวาฬ
 • วันที่

  5

  ล่องเรือชมเทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ด
 • วันที่

  6

  เรือเทียบท่าที่เมือง – ชมเมืองจูโน่ – ทานขาปูอลาก้า (Tracy’s King)
 • วันที่

  7

  ชมธารน้ำแข็ง ฮับบาร์ด กราเซียร์(สวยงามเกินคำบรรยาย)
 • วันที่

  8

  เมืองเค็ทชิเกน – ชมเมือง
 • วันที่

  9

  เรือนำคณะล่องทะเล(สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)
 • วันที่

  10

  แวนคูเวอร์– สะพานแขวนคาปิลาโน่ - ช้อปปิ้ง Premium Outlet – สนามบินแวนคูเวอร์ – ฮ่องกง
 • วันที่

  11

  แวนคูเวอร์ – ฮ่องกง – กรุงทพฯ
 • วันที่

  12

  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) [*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน ***]

17 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65

ผู้ใหญ่
115,900 บาท
เด็กมีเตียง
115,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
110,900 บาท
พักเดี่ยว
38,900 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
17 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 115,900 115,900 110,900 38,900 - - ยังรับได้

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ท่าดินแดง 044-0-27752-3
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน