เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์รัสเซีย

/

ทัวร์รัสเซีย Classic Russia 8วัน 6คืน

ทัวร์รัสเซีย Classic Russia 8วัน 6คืน

ทัวร์รัสเซีย Classic Russia 8วัน 6คืน

เช็คอินจัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ สถานีรถไฟใต้ดิน โบสถ์หยดเลือด พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน

รหัสทัวร์

RU_HY00001

ประเทศ

รัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

05 ม.ค. 67 - 31 พ.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

69,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Uzbekistan Airways

เม.ย. 67

69,999฿

12-19

69,999฿

30-07พ.ค.

พ.ค. 67

69,999฿

17-24

69,999฿

31-07มิ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

30 เม.ย. 67 - 07 พ.ค. 67

69,999

-

-

18,000

-

-

20

17 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67

69,999

67,999

-

18,000

-

-

20

31 พ.ค. 67 - 07 มิ.ย. 67

69,999

67,999

-

18,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินทาชเคนต์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินวนูโคโว – กรุงมอสโก

Day : 2

สแปร์โรว์ ฮิล – จัตุรัสแดง – ห้างกุม – พระราชวัง เครมลิน & พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์

Day : 3

มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – ถนนอาราบัท สถานีรถไฟใต้ดิน – พิเศษ!! ชมละครสัตว์รัสเซี่ยน

Day : 4

กรุงมอสโก – นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN (สู่) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ถนนเนียฟสกี้ – โบสถ์หยดเลือด

Day : 5

ชมเมือง – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังฤดูหนาว & พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – พระราชวังนิโคลัสพาเลซ – ไฮไลท์!! ชมการแสดงพื้นเมือง & ร่วมกาล่าดินเนอร์

Day : 6

พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน

Day : 7

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – สนามบินปูลโกโว – สนามบินทาชเคนต์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

Day : 8

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง