เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์ฝรั่งเศส

/

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอเเลนด์ เยอรมนี 9วัน 7คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอเเลนด์ เยอรมนี 9วัน 7คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอเเลนด์ เยอรมนี 9วัน 7คืน

เที่ยวฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอเเลนด์ เยอรมนี 9วัน 7คืน เข้าชมพระราชวังเเวร์ซายส์ ล่องเรือเเม่น้ำเเซนน์ ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล เทศกาลดอกทิวลิป เที่ยวเมืองเกนท์ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือ ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม พิเศษ ซีฟู๊ดเลิศรส หอยเอสคาโก้เเละไวน์

รหัสทัวร์

FR_QR00017

ประเทศ

ฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

23 มี.ค. 67 - 04 พ.ค. 67

จำนวนวัน

9 วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

103,555บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Qatar Airways

มี.ค. 67

103,555฿

23-31

เม.ย. 67

115,555฿

07-15

115,555฿

08-16

115,555฿

09-17

115,555฿

13-21

115,555฿

27-05พ.ค.

พ.ค. 67

115,555฿

04-12

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

23 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

103,555

103,555

103,555

20,000

-

-

26

07 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67

115,555

115,555

115,555

25,000

-

-

26

08 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67

115,555

115,555

115,555

25,000

-

-

26

09 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67

115,555

115,555

115,555

25,000

-

-

26

13 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67

115,555

115,555

115,555

25,000

-

-

26

27 เม.ย. 67 - 05 พ.ค. 67

115,555

115,555

115,555

25,000

-

-

26

04 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

115,555

115,555

115,555

25,000

-

-

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ - ปารีส

Day : 2

ปารีส - พระราชวังเเวร์ซายส์ - ล่องเรือเเม่น้ำเเซน - พีระมิดเเก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ร้านปลอดภาษี - อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู (ฝรั่งเศส)

Day : 3

ปารีส - ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 - แกลเลอรี่ ลาฟาเเยตต์

Day : 4

เมืองบรูจ - เมืองเกนท์ - กรุงบรัสเซลส์ (ประเทศเบลเยี่ยม)

Day : 5

เมเนเกน พิส - จัตุรัส กรองด์ปลาซ - อะโตเมี่ยม - เที่ยวเมืองเเอนต์เวิร์ป - บ้านคิวบ์ - รอตเทอร์ดาม

Day : 6

ลิซเซ่ - ชมดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม โรเมอร์

Day : 7

หมู่บ้านกังหันลม - หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - ดุสเซฟดอล์ฟ

Day : 8

มหาวิหารเเห่งเมืองโคโลญ - นครแฟรงค์เฟิร์ต - กรุงเทพฯ

Day : 9

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรงเทพฯ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง