เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์โตเกียว ฟูจิ เจแปนแอลป์ (JAPAN ALPS) 7วัน 5คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์โตเกียว ฟูจิ เจแปนแอลป์ (JAPAN ALPS) 7วัน 5คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์โตเกียว ฟูจิ เจแปนแอลป์ (JAPAN ALPS) 7วัน 5คืน

เที่ยวญี่ปุ่น สงกรานต์โตเกียว ฟูจิ เจแปนแอลป์ (JAPAN ALPS) 7วัน 5คืน เมืองโบราณชิมาบาตะ วัดอาซากุสะ วัดโคโตคุอิน เกาะเอโนชิมะ ศาลเจ้าเอโนชิมะ เอโนชิมะซีแคนเดิล ทุ่งพิ้งค์มอส ปราสาทมัตสึโมโตะ ไร่วาซาบิไดโอะ กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ สวนอาซาฮี ฟุนะคาวะ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ซันมาชิ ซูจิ สถานที่ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ ช้อปปิ้งซาคาเอะ

รหัสทัวร์

JP_TG00433

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

12 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67

จำนวนวัน

7วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

86,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

เม.ย. 67

86,999฿

12-18

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

12 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67

86,999

86,999

86,999

18,000

-

46,999

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ

Day : 2

สนามบินฮาเนดะ – เมืองโบราณชิมาบาตะ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

Day : 3

เมืองคามาคุระ – วัดโคโตคุอิน – เกาะเอโนชิมะ – ศาลเจ้าเอโนชิมะ – เอโนชิมะซีแคนเดิล – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์

Day : 4

ทุ่งพิ้งค์มอส – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโตะ – ไร่วาซาบิไดโอะ

Day : 5

กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ – สวนอาซาฮี ฟุนะคาวะ – จังหวัดโทยาม่า

Day : 6

หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

Day : 7

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง