เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์เนเธอร์แลนด์

/

ทัวร์เนเธอร์เเลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เทศกาลดอกไม้ 8วัน 5คืน

ทัวร์เนเธอร์เเลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เทศกาลดอกไม้ 8วัน 5คืน

ทัวร์เนเธอร์เเลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เทศกาลดอกไม้ 8วัน 5คืน

เที่ยวเนเธอร์เเลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เทศกาลดอกไม้ 8วัน 5คืน พระราชวังอัมสเตอร์ดัม บรัสเซล จัตุรัสกร็องด์ปลาซ ชมเมืองมรดกโลก บรูจส์ ชมมหาวิหารเเห่งเมืองเกนท์ พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ Shopping ถนน ช็องเซลิเซ่

รหัสทัวร์

NL_EK00005

ประเทศ

เนเธอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

19 มี.ค. 67 - 30 เม.ย. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

79,988บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

มี.ค. 67

79,988฿

19-26

79,988฿

26-02เม.ย.

เม.ย. 67

89,988฿

10-17

89,988฿

30-07พ.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67

79,988

79,988

76,988

9,900

-

-

25

26 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 67

79,988

79,988

76,988

9,900

-

-

25

10 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67

89,988

89,988

86,988

12,900

-

-

25

30 เม.ย. 67 - 07 พ.ค. 67

89,988

89,988

86,988

12,900

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดูไบ

Day : 2

สนามบินนานาชาติสคิปโฮล - กรุงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัทสเเควร์ - พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - ย่านโคมแดง - ช้อปปิ้งถนนกาลเวอร์สตราท

Day : 3

ดุสเซนดอร์ฟ - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีร์ธูน - หมู่บ้านกังหันซานส์ สคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียรไนเพชร

Day : 4

เมืองลิซเซ่ - สวนเคอเคนฮอฟ - กรุงบรัสเซลส์ อะตอมเมี่ยม - พระราชวังเเห่งเบลเยี่ยม เเมนาคินพลัส (หนูน้อยยืนฉี่) - จัตุรัสกร็องด์ปลาซ

Day : 5

บรัสเซลส์ - บรูจส์ - จัตุรัสมาร์ก - โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ - เกนท์ - ปราสาทท่านเคาน์ - มหาวิหารเมืองเกนท์ เมนูพิเศษ หอยแมลงภู่อบไว์ขาว

Day : 6

บรัสเซลส์ - มหานครปารีส - เข้าชมพระราชวังเเวร์ซาย - ล่องเรือบาโตมูช

Day : 7

มหานครปารีส - หอไอเฟล - จัตุรัสค็องคอร์ด ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนช็อง เชลิเซ่ - ลูฟวร์ - ช้อปปิ้งร้านปลอดภาษีเบนลักซ์ - ห้างซามาริแตง

Day : 8

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง