เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

/

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9วัน 6คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9วัน 6คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9วัน 6คืน

เที่ยวสแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9วัน 6คืน ชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ชมวิวบนเนินเขาถนน FJALLGATAN ชมพระราชวังหลวง ชมมหาวิหารคาร์สตัด ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ณ เมืองฟลอม นั่งรถไฟ FLAMSBANA ล่องเรือสำราญ DDFDS พักห้องเเบบ SEAVIEW ชมเดอะลิคเติ้ลเมอร์เมด รูปปั้นเงือกน้อย เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก

รหัสทัวร์

SCN_QR00027

ประเทศ

สแกนดิเนเวีย

กำหนดการเดินทาง

30 มี.ค. 67 - 08 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

112,555บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Qatar Airways

มี.ค. 67

112,555฿

30-07เม.ย.

เม.ย. 67

123,555฿

07-15

123,555฿

10-18

119,555฿

14-22

116,555฿

27-05พ.ค.

116,555฿

28-06พ.ค.

พ.ค. 67

116,555฿

04-12

116,555฿

18-26

มิ.ย. 67

116,555฿

08-16

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

30 มี.ค. 67 - 07 เม.ย. 67

112,555

112,555

112,555

21,000

-

-

15

07 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67

123,555

123,555

123,555

23,000

-

-

15

10 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67

123,555

123,555

123,555

23,000

-

-

15

14 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67

119,555

119,555

119,555

23,000

-

-

15

27 เม.ย. 67 - 05 พ.ค. 67

116,555

116,555

116,555

23,000

-

-

15

28 เม.ย. 67 - 06 พ.ค. 67

116,555

116,555

116,555

23,000

-

-

15

04 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

116,555

116,555

116,555

23,000

-

-

15

18 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

116,555

116,555

116,555

23,000

-

-

15

08 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67

116,555

116,555

116,555

23,000

-

-

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ - โดฮา - สต๊อกโฮล์ม

Day : 2

เนินเขา FJALLGATAN - ซิตี้ฮอลล์ - เมืองเก่ากัมล่าสเเตน (สวีเดน)

Day : 3

คาร์สตัด - ออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ย่านคารลโจฮันเกท (นอร์เวย์)

Day : 4

ออสโล - เกโล - ฟลอม (นอร์เวย์)

Day : 5

รถไฟ (FLAMSBANA) - ล่องเรือฟยอร์ด - เมืองโกล (นอร์เวย์)

Day : 6

ออสโล - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา - ปราสาท Akurshus - โอเปร่าเฮ้าส์ - เรือ DFDS

Day : 7

โคเปนเฮเกน - เงือกน้อย - ย่านนูฮาวน์ท่าเรือใหม่ - ถนนสตรอยก์ (เดนมาร์ก)

Day : 8

ชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก - เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก - กรุงเทพ

Day : 9

กรุงเทพมหานคร

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง