เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA SAKURA PINK PINK 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA SAKURA PINK PINK 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA SAKURA PINK PINK 6วัน 4คืน

เที่ยวญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA SAKURA PINK PINK 6วัน 4คืน พักโรงเเรมในโอซาก้า 2 คืน ชมศิลปะความงามผ่านฝืนน้ำโมเนต์ ทาคายาม่า ศาลเจ้าเนะมิจิ สระน้ำโมเนต์ ซากุระปราสาทสุโนะมาตะ ซากุระเเม่น้ำชินซาไก วัดกินคะคุจิ (วัดเงิน) ซากุระถนนสายนักปราชญ์ ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไชบาชิ อิออน มอลล์

รหัสทัวร์

JP_TG00394

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

25 พ.ย. 66 - 29 มี.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

59,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

มี.ค. 67

59,900฿

21-26

59,900฿

22-27

59,900฿

29-03เม.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67

59,900

59,900

59,900

10,900

-

-

32

22 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67

59,900

59,900

59,900

10,900

-

-

32

29 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 67

59,900

59,900

59,900

10,900

-

-

32

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นเเทร์)

Day : 2

นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) - กิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์รี่ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - เมืองเก่าทาคายาม่า (วันมาจิซูจิ) - สะพานนากะบาชิ - ทาคายาม่า จินยะ

Day : 3

ศาลเจ้าเนะมิจิ - สระน้ำโมเนต์ - ปราสาทสุโนะมาตะ - ชมซากุระเเม่น้ำชินซาไก - ปราสาทอินุยาม่ะ - ชมซากุระบริเวณรอบปราสาท - นาโกย่า - ชมงานประดับไฟ Nabana no sato Winter Illumination

Day : 4

เมืองเกียวโต - วัดกินคะคุจิ(วัดเงิน) - ชมซากุระถนนสายนักปราชญ์ - กิจกรรมชงชา - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ

Day : 5

อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN

Day : 6

ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - อิออนมอลล์ - โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง