เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์อเมริกา

/

ทัวร์อเมริกา EAST COAST USA NEW YORK 11วัน 7คืน EK

ทัวร์อเมริกา EAST COAST USA NEW YORK 11วัน 7คืน EK

ทัวร์อเมริกา EAST COAST USA NEW YORK 11วัน 7คืน EK

เที่ยวอเมริกา 11วัน 7คืน อุทยานแห่งชาติในแองการ่า ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมวิวแบบพาโนรามาบนตึกเอ็มไพร์สเตท ถ่ายรูปกับทำเนียบขาว อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น อนุสาวรีย์วอชิงตัน พิพิธภัณฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ เมืองแอตแลนติก ซีตี้ ดินแดนแห่งคาสิโน แห่งฝั่งตะวันออก ชมระฆังแห่งอิสรภาพ อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ สะพานบรูคลิน สะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

รหัสทัวร์

US_EK00006

ประเทศ

อเมริกา

กำหนดการเดินทาง

12 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67

จำนวนวัน

11วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

159,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

เม.ย. 67

159,999฿

12-22

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

12 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67

159,999

159,999

159,999

39,000

20,000

129,999

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK)

Day : 2

สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี-นิวยอร์ก-ตึกเอ็มไพร์สเตท-ย่านไทม์สแควร์

Day : 3

ซีราคิวส์-ทะเลสาบโอนันดากา

Day : 4

ล่องเรือเมด ออฟ เดอะ มิสต์ (MAID OF THE MIST) ชมน้ำตกไนแองการ่า

Day : 5

โรงงานช็อคโกแลต-กรุงวอชิงตัน ดีซี

Day : 6

พิพิธภัณฑ์ยานยนต์อากาศยาน-ทำเนียบขาว-อนุสาวรีย์วอชิงตัน-อนุสรณ์สถานอับราฮัม ลินคอล์น-อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม-อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี-เมืองแอตแลนติก ซิตี้

Day : 7

PHILADELPHIA PREMIUM OUTLETS-ฟิลาเดลเฟีย-ระฆังแห่งอิสรภาพ-อินดีเพนเด้นซ์ ฮอลล์

Day : 8

สะพานบรูคลิน-เกาะลิเบอร์ตี้-อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

Day : 9

ชมนครนิวยอร์ก-WOODBURY COMMON PREMIUM OUTLETS-สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี

Day : 10

นิวยอร์ก-ดูไบ-กรุงเทพ

Day : 11

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง