เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี SKI RESORT 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี SKI RESORT 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี SKI RESORT 5วัน 3คืน

เที่ยวเกาหลี พัก โรงแรมย่านสวนสนุกวอลมิโด 2 คืน Check In เกาะนามิ เล่นสกีแบบจุใจ ที่ สกี รีสอร์ท ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ สวนสนุก Everland คาเฟ่ธีมแฮรี่พอตเตอร์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย พระราชวังเคียงบ็อค หมู่บ้านโบราณฮึนพยอง ตลาดกวางจัง ย่านอิกซอนดงสุดชิค Local Supermarket ช๊อปปิ้งสุดมันย่านดัง เมียงดง ย่านฮงแด DutyFree

รหัสทัวร์

KR_TW00037

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

13 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

27,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

T'ways

ธ.ค. 66

27,900฿

13-17

28,900฿

19-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66

27,900

-

-

5,900

-

-

20

19 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66

28,900

-

-

5,900

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ ฯ • อินชอน

Day : 2

อินชอน • เกาะนามิ • Ski Resort

Day : 3

ไร่สตรอเบอร์รี่ • เอเวอร์แลนด์ • คาเฟ่ธีมแฮรี่พอตเตอร์ : 943 King's Cross • ช็อปปิ้งย่านฮงแด

Day : 4

ร้าน Cosmetic • ศูนย์สมุนไพรฮอกเก • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย •พระราชวังเคียงบ๊อค • ดิวตี้ฟรี • ช๊อปปิ้ง+สตรีทฟู๊ดตลาดเมียงดง

Day : 5

ศูนย์โสม • หมู่บ้านโบราณฮึนพยอง • ตลาดกวางจัง • ย่านอิกซอนดง Local Supermarket • สนามบินอินชอน • สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง