เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์โครเอเชีย

/

ทัวร์โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน

ทัวร์โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน

ทัวร์โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน

เที่ยวโครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน เวียนนา คลาเกรนเฟิร์ท เบลด ลูบลิยาน่า ปราสาทลุบบลิยาน่า ถ้ำโพสทอยน่า โอพาเทีย ซาเกรบ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน ทำเนียบประธานาธิบ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ ซิบินิค โบสถ์เซนต์จาคอบ สปลิท พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยนนีอุม โมสตาร์ บลากายจ์ มาลี สตอน ดูบรอฟนิค ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf อาหารพิเศษ สปาเก็ตตี้ซ๊อสเห็ดทรัฟเฟิล สเต๊กปลาทูน่า เอเดรียติก บอสเนีย Mixed Grill ไวน์

รหัสทัวร์

HR_OS00008

ประเทศ

โครเอเชีย

กำหนดการเดินทาง

11 เม.ย. 67 - 18 ต.ค. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

132,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Austrian Airlines

เม.ย. 67

132,900฿

11-20

132,900฿

27-06พ.ค.

พ.ค. 67

139,900฿

31-09มิ.ย.

ส.ค. 67

159,900฿

08-17

ก.ย. 67

139,900฿

19-28

ต.ค. 67

132,900฿

11-20

132,900฿

18-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

11 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67

132,900

132,900

132,900

26,900

-

-

20

27 เม.ย. 67 - 06 พ.ค. 67

132,900

132,900

132,900

26,900

-

-

20

31 พ.ค. 67 - 09 มิ.ย. 67

139,900

139,900

139,900

29,900

-

-

20

08 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

159,900

159,900

159,900

39,900

-

-

20

19 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

139,900

139,900

139,900

29,900

-

-

20

11 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

132,900

132,900

132,900

26,900

-

-

20

18 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

132,900

132,900

132,900

26,900

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day : 2

เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ลูบลิยาน่า(สโลวีเนีย)

Day : 3

ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยาน่า – ถ้ำโพสทอยน่า – โอพาเทีย

Day : 4

โอพาเทีย – ซาเกรบ(โครเอเชีย) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ชมเมือง

Day : 5

ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซิบินิค - โบสถ์เซนต์จาคอบ

Day : 6

ซิบินิค – สปลิท – พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน – มาลี สตอน - ล่องเรือชมฟาร์มหอย – นีอูม(บอสเนีย)

Day : 7

นีอูม – โมสตาร์(บอสเนีย) – ชมเมืองเก่า – บลากายจ์ – นีอูม

Day : 8

นีอูม – ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าสู่จุดชมเวิว - เดินชมกำแพงเมืองเก่า – อิสระช้อปปิ้ง

Day : 9

ดูบรอฟนิค – เก็บภาพท่าเรือเมืองคาฟทัท - เวียนนา – Outlet Parndorf – กรุงเทพฯ

Day : 10

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง