ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI DISNEY IN AUTUMN 6วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI DISNEY IN AUTUMN 6วัน 3คืน

เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ เกาะเอโนะชิมะ นั่งเคเบิลลิฟต์ ชมใบไม้แดง ภูเขาทาคาโอะ งานประดับไฟ SAGAMIKO ILLUMILLION หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ วัดอาซากุสะ ออนเซ็น ช้อปปิ้งชินจูกุ ชิบูย่า ฮาราจูกุ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต อิออนมอลล์


ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI DISNEY IN AUTUMN 6วัน 3คืน
รหัสทัวร์
TOPJP_XJ00547
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
17 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66
เดินทางโดย
alairasiax.jpg
ราคาเริ่มต้น
42,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ XJ 600 (23.50-08.00)
 • วันที่

  2

  สนามบินนาริตะ – เกาะเอโนะชิมะ – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ออนเซ็น
 • วันที่

  3

  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - นั่งเคเบิลลิฟต์ ชมใบไม้แดง ภูเขาทาคาโอะ - งานประดับไฟ SAGAMIKO ILLUMILLION
 • วันที่

  4

  อิสระช้อปปิ้ง ชินจูกุ – ชิบูย่า – ฮาราจูกุ หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ **เดินทางโดยรถไฟ**
 • วันที่

  5

  วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ XJ 607 (20.15)
 • วันที่

  6

  สนามบินสุวรรณภูมิ (01.35)

17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66

ผู้ใหญ่
42,900 บาท
เด็กมีเตียง
42,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
36,900 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,900 บาท
เด็กมีเตียง
45,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,900 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
Group Size
29 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66 42,900 42,900 36,900 7,900 - - 29
24 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66 45,900 45,900 39,900 7,900 - - 29

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ท่าดินแดง 044-0-27752-3
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน