เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 4คืน

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 4คืน

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 4คืน

เที่ยวจีน อัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติระดับ 5A อุทยานจิ่วจ้ายโกว นั่งกระเช้าไฟฟ้าตะลุยหุบเขามังกรมรดกโลก อุทยานหวงหลง

รหัสทัวร์

CN_FD00054

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

12 ต.ค. 66 - 13 ม.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

22,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

ธ.ค. 66

25,990฿

01-06

25,990฿

07-12

25,990฿

08-13

24,990฿

15-20

24,990฿

19-24

31,990฿

28-02ม.ค.

31,990฿

29-03ม.ค.

31,990฿

30-04ม.ค.

ม.ค. 67

22,990฿

12-17

22,990฿

13-18

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

01 ธ.ค. 66 - 06 ธ.ค. 66

25,990

-

-

5,000

6,000

-

20

07 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66

25,990

-

-

5,000

6,000

-

20

08 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66

25,990

-

-

5,000

6,000

-

20

15 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66

24,990

-

-

5,000

6,000

-

20

19 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66

24,990

-

-

5,000

6,000

-

20

28 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67

31,990

-

-

5,000

6,000

-

20

29 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67

31,990

-

-

5,000

6,000

-

20

30 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67

31,990

-

-

5,000

6,000

-

20

12 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67

22,990

-

-

5,000

6,000

-

20

13 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67

22,990

-

-

5,000

6,000

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

Day : 2

สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – เมืองจิ่วจ้ายโกว

Day : 3

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า

Day : 4

อุทยานแห่งชาติหวงหลง – นั่ งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง – นั่ งรถ แบตเตอรี่ – เมืองตูเจียงเอี้ยน

Day : 5

หุบเขาแพนด้า – เมืองเฉิงตู - แพนด้ายักษ์ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – สะพานโบราณ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

Day : 6

สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง