เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์ปากีสถาน

/

ทัวร์ปากีสถาน เหนือ ใต้ 14วัน 12คืน

ทัวร์ปากีสถาน เหนือ ใต้ 14วัน 12คืน

ทัวร์ปากีสถาน เหนือ ใต้ 14วัน 12คืน

เที่ยวปากีสถาน กิลกิต คาริมาบัด อิสลามาบัด กิลกิต ฮุนซา พาสสุ ลาฮอร์ บาฮาวัลปูร์ ซักเกอร์ ไฮเดอราบาด โมเฮนโจ ดาโร การาจี

รหัสทัวร์

PK_TG00010

ประเทศ

ปากีสถาน

กำหนดการเดินทาง

03 พ.ย. 66 - 05 เม.ย. 67

จำนวนวัน

14วัน 12คืน

ราคาเริ่มต้น

99,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ธ.ค. 66

99,999฿

01-14

99,999฿

08-21

99,999฿

15-28

115,980฿

22-04ม.ค.

ม.ค. 67

99,999฿

19-01ก.พ.

ก.พ. 67

99,999฿

16-29

99,999฿

23-07มี.ค.

มี.ค. 67

99,999฿

01-14

99,999฿

08-21

99,999฿

15-28

99,999฿

22-04เม.ย.

115,980฿

29-11เม.ย.

เม.ย. 67

120,660฿

05-18

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

01 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66

99,999

-

-

23,000

-

-

10

08 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66

99,999

-

-

23,000

-

-

10

15 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66

99,999

-

-

23,000

-

-

10

22 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67

115,980

-

-

23,000

-

-

10

19 ม.ค. 67 - 01 ก.พ. 67

99,999

-

-

23,000

-

-

10

16 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67

99,999

-

-

23,000

-

-

10

23 ก.พ. 67 - 07 มี.ค. 67

99,999

-

-

23,000

-

-

10

01 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67

99,999

-

-

23,000

-

-

10

08 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67

99,999

-

-

23,000

-

-

10

15 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67

99,999

-

-

23,000

-

-

10

22 มี.ค. 67 - 04 เม.ย. 67

99,999

-

-

23,000

-

-

10

29 มี.ค. 67 - 11 เม.ย. 67

115,980

-

-

23,000

-

-

10

05 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67

120,660

-

-

23,000

-

-

10

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ-อิสลามาบัด (ปากีสถาน)

Day : 2

อิสลามาบัด-กิลกิต-คาริมาบัด (ฮุนซา)

Day : 3

ฮุนซา-ป้อมปราการบัลติท-หุบเขาฮอปเปอร์วาเลย์-หุบเขา Nagar

Day : 4

พาสสุ-สะพานแขวนฮุซซานี-ธารน้ำแข็งพาสสุ-ทะเลสาบอัตตาบัด

Day : 5

หุบเขานาลตาร์-พระพุทธรูปคาร์กาห์-กิลกิต

Day : 6

กิลกิต-อิสลามาบัด-อนุสาวรีย์แห่งชาติ -มัสยิดไฟซาล-ช้อปปิ้ง

Day : 7

ลาฮอร์-มัสยิดบัดชาอิ

Day : 8

ป้อมลาฮอร์-ประตูเดลี-ชายแดนวากาห์-พิธีสวนสนามปิดด่านอินเดีย

Day : 9

บาฮาวัลปูร์-ป้อมเดราวาร์-ขี่อูฐ

Day : 10

บาฮาวัลปูร์-ซักเกอร์-เขื่อนกั้นน้ำซักเกอร์

Day : 11

ซักเกอร์-มรดกโลกโมเฮนโจ ดาโร

Day : 12

ไฮเดอราบาด-มัสยิดชาร์ห จาฮาน- Tombs of Talpurs -การาจี

Day : 13

การาจี-พระราชวังโมฮัตตา- Mazar-e-Quaid- Jodia Bazaar

Day : 14

กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง