เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Extreme Switzerland 9วัน 6คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Extreme Switzerland 9วัน 6คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Extreme Switzerland 9วัน 6คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Extreme Switzerland 9D6N หมู่บ้านแอพเพนเซล สถานีดิอาโวเลซซ่า หมู่บ้านเบตต์เมอแอลป์ ยอดเบททเมอร์ฮอร์น นั่งกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอชชิเน่น

รหัสทัวร์

CH_EK00045

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

02 มิ.ย. 66 - 29 ธ.ค. 66

จำนวนวัน

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

149,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ธ.ค. 66

149,999฿

29-06ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

29 ธ.ค. 66 - 06 ม.ค. 67

149,999

149,999

-

40,000

20,000

129,999

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day : 2

ซูริค - หมู่บ้านแอพเพนเซล - เมืองคูร์

Day : 3

นั่งรถไฟ Bernina Express - สถานีดิอาโวเลซซ่า - เมืองเซนต์มอริทซ์

Day : 4

เมืองเบลลินโซนา - Batten talstation - หมู่บ้านเบตต์เมอแอลป์ - ยอดเบททเมอร์ฮอร์น

Day : 5

เมืองแทสซ์ - เมืองเซอร์แมท - ยอดเขากอร์นาแกรท

Day : 6

เมืองแคนเดอร์สเทก - นั่งกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอชชิเน่น - เมืองอินเทอร์ลาเคน

Day : 7

กรินเดลวาลด์ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express - ยอดเขาจุงเฟรา - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล

Day : 8

เมืองซุก - โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล - ลอห์ริ เฮ้าส์ ร้านช่างทอง - เมืองซาฟเฮาส์เซ่น - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ลินเดนฮอฟห์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - บาห์นฮอฟสตราสเซอ - สนามบินเมืองซูริค

Day : 9

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง