ทัวร์ฮ่องกง ม่วนใจ๋ไปมู HONGKONG 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ม่วนใจ๋ไปมู HONGKONG 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ม่วนใจ๋ไปมู HONGKONG 3วัน 2คืน เที่ยวฮ่องกง อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งช้อป ไหว้พระขอพรวัดดัง เสริมดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิมทินหัว หาดรีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา


ทัวร์ฮ่องกง ม่วนใจ๋ไปมู HONGKONG 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
ITCHK_FD00008
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
12 พ.ค. 66 - 15 ก.ย. 66
เดินทางโดย
alairasia.jpg
ราคาเริ่มต้น
15,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง FD515 CNX-HKG 06.05-09.45 เจ้าแม่กวนอิมทินหัว – อ่าวรีพัลส์เบย์ – อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา
 • วันที่

  2

  วัดแชกงหมิว – วัดต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – เครื่องรางกังหันลมนำโชค – ร้านหยก – ย่านจิมซ่าจุ่ย – ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง - จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Light
 • วันที่

  3

  ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ FD516 HKG-CNX 10.45-12.40

09 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66

ผู้ใหญ่
15,888 บาท
เด็กมีเตียง
15,888 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
4,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,888 บาท
เด็กมีเตียง
15,888 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
4,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,888 บาท
เด็กมีเตียง
17,888 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
4,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,888 บาท
เด็กมีเตียง
17,888 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
4,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,888 บาท
เด็กมีเตียง
17,888 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
4,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,888 บาท
เด็กมีเตียง
17,888 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
4,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,888 บาท
เด็กมีเตียง
16,888 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
4,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
09 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 15,888 15,888 - 4,000 4,000 - 20
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 15,888 15,888 - 4,000 4,000 - 20
04 ก.ค. 66 - 06 ก.ค. 66 17,888 17,888 - 4,000 4,000 - 20
07 ก.ค. 66 - 09 ก.ค. 66 17,888 17,888 - 4,000 4,000 - 20
04 ส.ค. 66 - 06 ส.ค. 66 17,888 17,888 - 4,000 4,000 - 20
18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 17,888 17,888 - 4,000 4,000 - 20
15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 16,888 16,888 - 4,000 4,000 - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ท่าดินแดง 044-0-27752-3
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน