ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STREET 5D3N BY XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STREET 5D3N BY XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STREET 5D3N BY XJ วัดนาริตะ,ศาลเจ้ายาสุคุนิ,ทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์,ช้อปปิ้งฮาราจูกุ,อิออน,OUTLET KiSARAZU


ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STREET 5D3N BY XJ
รหัสทัวร์
TOPJP_XJ00369
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
17 พ.ค. 66 - 27 ก.ย. 66
เดินทางโดย
alairasiax.jpg
ราคาเริ่มต้น
31,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ XJ 602 (02.30-10.55)
 • วันที่

  2

  สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ – อิออน
 • วันที่

  3

  วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - OUTLET KiSARAZU
 • วันที่

  4

  อิสระช้อปปิ้งฮาราจูกุ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์ ***ใช้รถไฟในการเดินทาง***
 • วันที่

  5

  ศาลเจ้ายาสุคุนิ - สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ XJ 603 (14.25-19.10)

02 มิ.ย. 66 - 06 มิ.ย. 66

ผู้ใหญ่
36,900 บาท
เด็กมีเตียง
36,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
31,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,900 บาท
เด็กมีเตียง
32,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
27,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,900 บาท
เด็กมีเตียง
31,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
26,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,900 บาท
เด็กมีเตียง
32,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
27,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,900 บาท
เด็กมีเตียง
32,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
27,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,900 บาท
เด็กมีเตียง
32,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
27,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,900 บาท
เด็กมีเตียง
32,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
27,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,900 บาท
เด็กมีเตียง
33,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
28,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,900 บาท
เด็กมีเตียง
34,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
29,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,900 บาท
เด็กมีเตียง
36,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
31,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,900 บาท
เด็กมีเตียง
36,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
31,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,900 บาท
เด็กมีเตียง
34,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
29,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,900 บาท
เด็กมีเตียง
36,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
31,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,900 บาท
เด็กมีเตียง
33,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
28,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,900 บาท
เด็กมีเตียง
33,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
28,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,900 บาท
เด็กมีเตียง
33,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
28,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,900 บาท
เด็กมีเตียง
33,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
28,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,900 บาท
เด็กมีเตียง
33,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
28,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,900 บาท
เด็กมีเตียง
33,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
28,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,900 บาท
เด็กมีเตียง
33,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
28,900 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
28 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
02 มิ.ย. 66 - 06 มิ.ย. 66 36,900 36,900 31,900 6,900 - - 28
07 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 32,900 32,900 27,900 6,900 - - 28
14 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 31,900 31,900 26,900 6,900 - - 28
21 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 32,900 32,900 27,900 6,900 - - 28
28 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 66 32,900 32,900 27,900 6,900 - - 28
05 ก.ค. 66 - 09 ก.ค. 66 32,900 32,900 27,900 6,900 - - 28
12 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 32,900 32,900 27,900 6,900 - - 28
19 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 33,900 33,900 28,900 6,900 - - 28
26 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 34,900 34,900 29,900 6,900 - - 28
27 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 36,900 36,900 31,900 6,900 - - 28
29 ก.ค. 66 - 02 ส.ค. 66 36,900 36,900 31,900 6,900 - - 28
10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 34,900 34,900 29,900 6,900 - - 28
11 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 36,900 36,900 31,900 6,900 - - 28
16 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 33,900 33,900 28,900 6,900 - - 28
23 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 33,900 33,900 28,900 6,900 - - 28
30 ส.ค. 66 - 03 ก.ย. 66 33,900 33,900 28,900 6,900 - - 28
06 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 33,900 33,900 28,900 6,900 - - 28
13 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 33,900 33,900 28,900 6,900 - - 28
20 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 33,900 33,900 28,900 6,900 - - 28
27 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 33,900 33,900 28,900 6,900 - - 28

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ท่าดินแดง 044-0-27752-3
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน