ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์(กรอนเนอแกรต)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์(กรอนเนอแกรต)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์(กรอนเนอแกรต)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR) ถ่ายรูปหน้า“พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก”เมืองโลซานน์ -ชมทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวดเจทโด,ถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล -นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส,ชม“มหาวิหารซาเครเกอร์ -La Vallee Village Outlet”เป็นแหล่งช้อปปิ้งเอาท์เล็ต ที่ใหญ่ที่สุดของปารีส -ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์,ช้อปปิ้ง Duty Free – ห้างลาฟาแยต


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์(กรอนเนอแกรต)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR)
รหัสทัวร์
WCCH_QR00026
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
10 ก.พ. 66 - 23 มิ.ย. 66
เดินทางโดย
alqatarairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
102,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ซูริค –น้ำตกไรน์ – ซาฟเฮาส์เซ่น – ชไตน์ อัม ไรน์ – ลูเซิร์น - อินเทอร์ลาเก้น
 • วันที่

  3

  อินเทอร์ลาเก้น – เลาเทอร์บรุนเนน – น้ำตกชเตาบ์บาค – ยอดเขาจุงเฟรา - THE V CABLEWAY – หมู่บ้านแทส
 • วันที่

  4

  เซอร์แมทซ์ – ยอดเขากรอนเนอแกรต – มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง – โลซานน์ - เจนีวา
 • วันที่

  5

  เจนีวา – น้ำพุจรวดเจทโด – ดีจอง - รถไฟด่วน TGV - มหานครปารีส
 • วันที่

  6

  ปารีส - เข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” - La Vallee Village Outlet
 • วันที่

  7

  มองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ – ชองเอลิเซ่ - ประตูชัย - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
 • วันที่

  8

  ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม – เดินทางกลับ
 • วันที่

  9

  โดฮา - กรุงเทพฯ

02 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66

ผู้ใหญ่
102,900 บาท
เด็กมีเตียง
102,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
102,900 บาท
พักเดี่ยว
29,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
102,900 บาท
เด็กมีเตียง
102,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
102,900 บาท
พักเดี่ยว
29,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
02 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 102,900 102,900 102,900 29,900 - - 20
23 มิ.ย. 66 - 01 ก.ค. 66 102,900 102,900 102,900 29,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ท่าดินแดง 044-0-27752-3
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน