ทัวร์เวียดนาม 3 D LUXURY ดานัง ฮอยอัน นอนบาน่าฮิลล์ ดูโชว์ แช่ออนเซ็น 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม 3 D LUXURY ดานัง ฮอยอัน นอนบาน่าฮิลล์ ดูโชว์ แช่ออนเซ็น 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม 3 D LUXURY ดานัง ฮอยอัน นอนบาน่าฮิลล์ ดูโชว์ แช่ออนเซ็น 4 วัน 3 คืน นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ , สะพานโกลเด้นบริดจ์ , สวนสนุก The Fantasy Park บาน่าฮิลล์ , นั่งรถไฟโบราณ , อุโมงค์เก็บไวน์ , สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR ฮอยอัน , หมู่บ้านกั๊มทาน , ล่องเรือกระด้ง , เมืองโบราณฮอยอัน , ชมโชว์ HOI AN IMPRESSION SHOW หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน , ดานัง , วัดลินห์อึ๋ง , ร้านเยื้อไม้ไผ่ , สะพานมังกร , APEC PARK , MIKAZUKI WATER PARK ดานัง , ช้อปปิ้งตลาดฮาน , โบสถ์สีชมพู


ทัวร์เวียดนาม 3 D LUXURY ดานัง ฮอยอัน นอนบาน่าฮิลล์ ดูโชว์ แช่ออนเซ็น 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์
SHVN_PG00016
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
02 มี.ค. 66 - 27 ต.ค. 66
เดินทางโดย
albangkokairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
21,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง (PG947 : 11.00-12.45) – นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ – สะพานโกลเด้นบริดจ์ – สวนสนุก The Fantasy Park
 • วันที่

  2

  บาน่าฮิลล์ – นั่งรถไฟโบราณ – อุโมงค์เก็บไวน์ – สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – ชมโชว์ HOI AN IMPRESSION SHOW
 • วันที่

  3

  ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – ร้านเยื้อไม้ไผ่ – สะพานมังกร – APEC PARK – MIKAZUKI WATER PARK
 • วันที่

  4

  ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – โบสถ์สีชมพู –สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ (PG948 : 13.35-15.30)

02 มี.ค. 66 - 05 มี.ค. 66

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
เด็กมีเตียง
24,999 บาท
พักเดี่ยว
7,500 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
เด็กมีเตียง
23,999 บาท
พักเดี่ยว
7,500 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
เด็กมีเตียง
23,999 บาท
พักเดี่ยว
7,500 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
เด็กมีเตียง
24,999 บาท
พักเดี่ยว
7,500 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
เด็กมีเตียง
22,999 บาท
พักเดี่ยว
7,500 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999 บาท
เด็กมีเตียง
25,999 บาท
พักเดี่ยว
7,500 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กมีเตียง
21,999 บาท
พักเดี่ยว
7,500 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กมีเตียง
21,999 บาท
พักเดี่ยว
7,500 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999 บาท
เด็กมีเตียง
25,999 บาท
พักเดี่ยว
7,500 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
เด็กมีเตียง
22,999 บาท
พักเดี่ยว
7,500 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999 บาท
เด็กมีเตียง
25,999 บาท
พักเดี่ยว
7,500 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999 บาท
เด็กมีเตียง
26,999 บาท
พักเดี่ยว
7,500 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999 บาท
เด็กมีเตียง
26,999 บาท
พักเดี่ยว
7,500 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
02 มี.ค. 66 - 05 มี.ค. 66 24,999 24,999 - 7,500 - - 20
30 เม.ย. 66 - 03 พ.ค. 66 23,999 23,999 - 7,500 - - 20
12 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 23,999 23,999 - 7,500 - - 20
01 มิ.ย. 66 - 04 มิ.ย. 66 24,999 24,999 - 7,500 - - 20
07 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 22,999 22,999 - 7,500 - - 20
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 25,999 25,999 - 7,500 - - 20
31 ก.ค. 66 - 03 ส.ค. 66 21,999 21,999 - 7,500 - - 20
04 ส.ค. 66 - 07 ส.ค. 66 21,999 21,999 - 7,500 - - 20
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 25,999 25,999 - 7,500 - - 20
08 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 22,999 22,999 - 7,500 - - 20
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 25,999 25,999 - 7,500 - - 20
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 26,999 26,999 - 7,500 - - 20
27 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 26,999 26,999 - 7,500 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ท่าดินแดง 044-0-27752-3
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน