ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ BREATHTAKING ROUTE SWITZERLAND 8D6N (วันหยุดสงกรานต์)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ BREATHTAKING ROUTE SWITZERLAND 8D6N (วันหยุดสงกรานต์)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ BREATHTAKING ROUTE SWITZERLAND 8D6N (วันหยุดสงกรานต์) สะพานอิเซล์ทวาลด์-กรินเดลวาลด์-ยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-เซอร์แมท-ยอดแมทเทอร์ฮอร์น - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส-เมืองอันเดอร์แมท-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์–โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ BREATHTAKING ROUTE SWITZERLAND 8D6N (วันหยุดสงกรานต์)
รหัสทัวร์
KJCH_EK00027
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
12 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
139,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินเมืองซูริค(ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
 • วันที่

  2

  สะพานอิเซล์ทวาลด์-กรินเดลวาลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-เมืองเบิร์น
 • วันที่

  3

  เมืองเวเว่ย์ - เมืองมองเทรอซ์ - เมืองนองดาซ์
 • วันที่

  4

  เมืองนองดาซ์- เขามงฟอร์ต
 • วันที่

  5

  เมืองซิยง-แทสซ์-สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-เซอร์แมท-ยอดแมทเทอร์ฮอร์น
 • วันที่

  6

  เซอร์แมท-งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส-เมืองอันเดอร์แมท-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล
 • วันที่

  7

  ซุก-หอนาฬิกาดาราศาสตร์–โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล-ลอห์ริ เฮ้าส์–ซูริค-บาห์นฮอฟสตราสเซอ-สนามบินซูริค
 • วันที่

  8

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

12 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
139,999 บาท
เด็กมีเตียง
139,999 บาท
พักเดี่ยว
35,000 บาท
เด็กทารก
20,000 บาท
จอยแลนด์
119,999 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
12 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66 139,999 139,999 - 35,000 20,000 119,999 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ท่าดินแดง 044-0-27752-3
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน