เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ไหหลำ เกาะดอกไม้ทะเล 6วัน 5คืน (HU)

ทัวร์จีน ไหหลำ เกาะดอกไม้ทะเล 6วัน 5คืน (HU)

ทัวร์จีน ไหหลำ เกาะดอกไม้ทะเล 6วัน 5คืน (HU)

เที่ยวจีน ไหหลำ เกาะดอกไม้ทะเล 6วัน 5คืน รวมบัตรเข้าชมอควาเรียมโอเชียนเวิร์ลที่เกาะดอกไม้

รหัสทัวร์

CN_HU00001

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

13 มิ.ย. 67 - 24 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

29,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Hainan Airline

ก.ค. 67

29,900฿

20-25

29,900฿

25-30

ส.ค. 67

29,900฿

10-15

29,900฿

22-27

ก.ย. 67

29,900฿

07-12

29,900฿

19-24

ต.ค. 67

29,900฿

10-15

29,900฿

19-24

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

29,900

-

-

8,000

-

-

20

10 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

29,900

-

-

8,000

-

-

20

22 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

29,900

-

-

8,000

-

-

20

07 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

29,900

-

-

8,000

-

-

20

19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

29,900

-

-

8,000

-

-

20

10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

29,900

-

-

8,000

-

-

20

19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

29,900

-

-

8,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – ไหโขว่ – QI LOU LAOJIE (ฉีโหลว)

Day : 2

ไหโขว่-ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเซีย-ซานย่า-นั่งเรือชมทิวทัศน์ที่หาดหยก-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง

Day : 3

ซานย่า-วัดหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม – ชมวิวขอบทะเลต้าตงไห่

Day : 4

อ่าวย่าหลง – มหัศจรรย์ถมทะเลสร้างเกาะ”ไห่ฮัวเต่า”- OCEAN WORLD

Day : 5

มหัศจรรย์ถมทะเลสร้างเกาะ”ไห่ฮัวเต่า”- บ่ายกลับไห่โขว -บ้านเก่าไฮรุ่ย

Day : 6

ไหโขว่- สะพานแขวน -กรุงเทพ ฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง