เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน

เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน อุทยานแห่งแรกของจีน และมรดกโลกทางรรรมชาติของยูเนสโก้ ตระการตาป่าเสาหินควอตซ์สูงตระหานเสียดฟ้ากว่า 3,000 ต้น อลังการสะพานหินใต้ฟ้าอันดับ 1 เทียนเสียตี้อี้เฉียว ประตูสวรรค์ แห่งเทียนเหมินซาน ภูเขาสวยติดอันดับ 1 ใน 4 ของจีน แกรนด์แคนยอน จุดชมสะพานแก้วข้ามเขายาวที่สุดในโลก เมืองโบราณเพิ่งหวง ย้อนอดีตกว่า 300 ปี

รหัสทัวร์

CN_BK00001

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

28 ส.ค. 67 - 03 ม.ค. 68

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

30,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Okay Airways

ส.ค. 67

30,999฿

28-02ก.ย.

ก.ย. 67

31,999฿

20-25

ต.ค. 67

32,999฿

09-14

32,999฿

18-23

พ.ย. 67

31,999฿

06-11

31,999฿

20-25

ธ.ค. 67

31,999฿

06-11

33,999฿

25-30

33,999฿

29-03ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

28 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

30,999

29,999

29,999

5,000

-

-

20

20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

31,999

30,999

30,999

5,000

-

-

20

09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

32,999

31,999

31,999

5,000

-

-

20

18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

32,999

31,999

31,999

5,000

-

-

20

06 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67

31,999

30,999

30,999

5,000

-

-

20

20 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67

31,999

30,999

30,999

5,000

-

-

20

06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

31,999

31,999

31,999

5,000

-

-

20

25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67

33,999

32,999

32,999

5,000

-

-

20

29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68

33,999

32,999

32,999

5,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉางซา – ตลาดกลางคืนหยางฟาน

Day : 2

ฉางซา - รถไฟความเร็วสูง – เฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง(รวมรถอุทยาน+นั่งเรือแจว) - สะพานหง

Day : 3

สวนหมีแพนด้า – เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น – ล่องเรือชมน้ำตกฟูหรงเจิ้น – เที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืน

Day : 4

ฟูหรงเจิ้น - จางเจียเจี้ย - เทียนจื่อซาน(รวมลิฟท์แก้วไป่หลง+ลงกระเช้าเทียนจื่อ) – จุดชมวิวหยวนเจียเจี้ย – เขาอวตาร – สะพานหนึ่งในใต้หล้า

Day : 5

จางเจียเจี้ย - เทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) – หน้าผากระจก – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (ผ่านชม)- ฉางซา - HUNAN WENHEYOU – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ + ตึก IFC ร้านPOPMART

Day : 6

สนามบินฉางซา– สนามบินดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง