เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

/

ทัวร์สแกนดิเนเวีย THE BEST 3 CAPITALS SCANDINAVIA 8วัน 5คืน (TG)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย THE BEST 3 CAPITALS SCANDINAVIA 8วัน 5คืน (TG)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย THE BEST 3 CAPITALS SCANDINAVIA 8วัน 5คืน (TG)

เที่ยวสแกนดิเนเวีย THE BEST 3 CAPITALS SCANDINAVIA 8วัน 5คืน เยือนที่สุดแห่ง 3 เมืองหลวง ออสโล, สต๊อกโฮล์มและ โคเปนเฮเกน ล่องเรือชมฟยอร์ดที่งคงามที่สุด นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบาน่า พักบนเรือ DFDS Seaways ห้องแบบ Seaview

รหัสทัวร์

SCN_TG00058

ประเทศ

สแกนดิเนเวีย

กำหนดการเดินทาง

11 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

85,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

85,900฿

11-18

85,900฿

18-25

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

85,900

85,900

78,900

10,900

-

50,900

26

18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

85,900

85,900

78,900

10,900

-

50,900

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาลันดา สต๊อกโฮล์ม - จุดชมวิวเนินเขาฟยัลกาทัน - เมืองเก่ากัมลาสตัน – คาร์ลสตัด (สวีเดน)

Day : 3

คาร์ลสตัด (สวีเดน) – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีโฮเมนโคเล่น – เกียร์โล (นอร์เวย์)

Day : 4

เกียร์โล – ฟลัม – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – รถไฟสายฟลัมสบาน่า – น้ำตกจอสฟอสเซ่น - เกียร์โล (นอร์เวย์)

Day : 5

เกียร์โล – ออสโล - ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท (นอร์เวย์) - DFDS Seaways

Day : 6

DFDS - โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวัง อมาเลียนบอร์ก – ท่าเรือนูฮาวน์ - ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ (เดนมาร์ก)

Day : 7

โคเปนเฮเกน – ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน (เดนมาร์ก)

Day : 8

สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง