เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์ไอซ์แลนด์

/

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (ล่าแสงเหนือ) ช่วงปีใหม่ 10วัน 8คืน (AY)

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (ล่าแสงเหนือ) ช่วงปีใหม่ 10วัน 8คืน (AY)

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (ล่าแสงเหนือ) ช่วงปีใหม่ 10วัน 8คืน (AY)

เที่ยวไอซ์แลนด์ (ล่าแสงเหนือ) ช่วงปีใหม่ 10วัน 8คืน เรกยาวิก วงแหวนทองคำ ทุ่งลาวาเอลดราอุน ธารน้ำแข็งสกีดาราโจกูล โจคูลซาลอน หาดไดมอนด์บีช ล่าแสงเหนือ เรย์นิสฟายาร่า เรนิสแดรงการ์ อาร์นาร์ดรังกูร์ ‘Eagle Rock’ น้ำตกสโกกาฟอสส์ น้ำตกเซลยาลันส์ฟอส น้ำตกเฮิร์นฟอสส์ซา ธารน้ำแข็งลางโจกุล

รหัสทัวร์

IS_AY00021

ประเทศ

ไอซ์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

24 ธ.ค. 67 - 06 ม.ค. 68

จำนวนวัน

10วัน 8คืน

ราคาเริ่มต้น

195,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Fin Air

ธ.ค. 67

195,900฿

24-02ม.ค.

195,900฿

27-05ม.ค.

205,900฿

28-06ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

24 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

195,900

195,900

195,900

48,900

-

-

20

27 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68

195,900

195,900

195,900

48,900

-

-

20

28 ธ.ค. 67 - 06 ม.ค. 68

205,900

205,900

205,900

48,900

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ - ชมเมือง

Day : 2

เรคยาวิค – วงแหวนทองคำ – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ - น้ำพุร้อนกีเซอร์ – น้ำตกกูลฟอสส์ – เคริด – เซลฟอสส์

Day : 3

น้ำตกเซลยาลันส์ฟอส–หาดทรายดำ–เรนิสแดรงการ์ - อาร์นาร์ดรังกูร์(หินนกอินทรีย์) – น้ำตกสโกกาฟอสส์ - วิค/ดีร์โฮเลย์

Day : 4

ดีร์โฮเลย์ – ทุ่งลาวาเอลดราอุน – ธารน้ำแข็งสกีดาราโจกูล - โจคูลซาลอน – หาดไดมอนด์บีช – ล่าแสงเหนือ

Day : 5

เข้าชมถ้ำน้ำแข็งคัทลา – ชมปากปล่องภูเขาไฟเคริด - ฟาร์มม้า – ขี่ม้าชมวิว – เซลฟอสส์

Day : 6

เรคยาวิค - กรุนดาร์ฟยอร์ดูร์ – ภูเขาเคิร์กจูเฟล - ชมเมืองเก่าเรคยาวิค – นำท่านล่าแสงเหนือ

Day : 7

เรคยาวิค – ธารน้ำแข็งลางโจกุล – ขับรถสโนว์โมบิล - ช้อปปิ้งในเมืองเก่าเรคยาวิค – ชมวิวเมืองเรคยาวิค(อาคารพาลาน)

Day : 8

เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – แช่น้ำแร่บูล ลากูน

Day : 9

เรคยาวิค – กรุงเฮลซิงกิ – เดินทางกลับ

Day : 10

สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง