เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์ไอซ์แลนด์

/

ทัวร์ไอซ์แลนด์ แกรนด์ไอซ์แลนด์ 10วัน 7คืน (AY)

ทัวร์ไอซ์แลนด์ แกรนด์ไอซ์แลนด์ 10วัน 7คืน (AY)

ทัวร์ไอซ์แลนด์ แกรนด์ไอซ์แลนด์ 10วัน 7คืน (AY)

เที่ยวไอซ์แลนด์ แกรนด์ไอซ์แลนด์ 10วัน 7คืน เที่ยวรอบเกาะไอซ์แลนด์ ไม่ย้อนเส้นทาง นั่งรถ SUPER JEEP พร้อมเดินเข้าชมถ้ำน้ำแข็งคัทล่า KATLA ICE CAVE เรคยาวิค บลู ลากูน วงแหวนทองคำ น้ำตกสโกก้า วิค อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล

รหัสทัวร์

IS_AY00019

ประเทศ

ไอซ์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

19 มิ.ย. 67 - 27 ต.ค. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

189,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Fin Air

ก.ค. 67

209,900฿

19-28

209,900฿

26-04ส.ค.

ส.ค. 67

209,900฿

09-18

ก.ย. 67

189,900฿

20-29

ต.ค. 67

189,900฿

11-20

189,900฿

18-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

209,900

209,900

209,900

49,900

-

-

20

26 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

209,900

209,900

209,900

49,900

-

-

20

09 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

209,900

209,900

209,900

49,900

-

-

20

20 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

189,900

189,900

189,900

42,900

-

-

20

11 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

189,900

189,900

189,900

42,900

-

-

20

18 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

189,900

189,900

189,900

42,900

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ

Day : 2

เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – วงกลมทองคำ – น้ำตกกัลล์ฟอสส์ - ปากปล่องภูเขาไฟเคริด – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – วิค

Day : 3

วิค – น้ำตกสโกก้า – ขับรถสโนโมบิล ทุ่งน้ำแข็งไมดาลโจคูล - ถ้ำน้ำแข็งคัทล่า – หาดทรายดำ – เรย์นิสดรันก้าร์ – วิค

Day : 4

วิก – น้ำตกสโกก้า – ล่องเรือลากูนโจคูซาลอน(เจมส์บอน) - ไดมอนด์ บีช – เอไกล์สตาดีร์

Day : 5

เอไกล์สตาดีร์ – บ่อโคลนเดือด – ทะเลสาบเมวัท - ดิมมูโบร์กีร์–– น้ำตกเดทติ – น้ำตกโกด้าฟอสส์ – อคูเรริ

Day : 6

อคูเรริ / ฮูซาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน สติกกิชฮอลเมอร์

Day : 7

สติกกิชฮอลเมอร์ – ภูเขาคีร์กจูเฟล – นํ้าตกเฮินฟอซซ่า – เรคยาวิค

Day : 8

เรคยาวิค – แช่น้ำแร่บลูลากูน – สนามบิน – เฮลซิงกิ

Day : 9

เฮลซิงกิ – กรุงเทพ

Day : 10

กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง