เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

/

ทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์ สวีเดน นอรเ์วย์ เดนมารก์ 9วัน 6คืน (EK)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์ สวีเดน นอรเ์วย์ เดนมารก์ 9วัน 6คืน (EK)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์ สวีเดน นอรเ์วย์ เดนมารก์ 9วัน 6คืน (EK)

เที่ยวสแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์ สวีเดน นอรเ์วย์ เดนมารก์ 9วัน 6คืน ล่องเรือและพักบนเรือสำราญ SILJALINE ล่องเรือและพักบนเรือสำราญ DFDS SEAWAY บินภายในไม่ต้องนั่งรถไกล

รหัสทัวร์

SCN_EK00023

ประเทศ

สแกนดิเนเวีย

กำหนดการเดินทาง

21 ต.ค. 67 - 07 ม.ค. 68

จำนวนวัน

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

95,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ต.ค. 67

95,900฿

21-29

พ.ย. 67

95,900฿

04-12

95,900฿

18-26

95,900฿

25-03ธ.ค.

ธ.ค. 67

95,900฿

02-10

95,900฿

09-17

105,900฿

24-01ม.ค.

105,900฿

30-07ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

95,900

95,900

90,900

22,500

-

-

25

04 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67

95,900

95,900

90,900

22,500

-

-

25

18 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67

95,900

95,900

90,900

22,500

-

-

25

25 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67

95,900

95,900

90,900

22,500

-

-

25

02 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

95,900

95,900

90,900

22,500

-

-

25

09 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67

95,900

95,900

90,900

22,500

-

-

25

24 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

105,900

105,900

100,900

22,500

-

-

25

30 ธ.ค. 67 - 07 ม.ค. 68

105,900

105,900

100,900

22,500

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินสุวรรณภูมิ – สต๊อกโฮล์ม (สวีเดน)

Day : 3

สต๊อกโฮล์ม - เรือ SILJA LINE

Day : 4

เรือ SILJA LINE – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)

Day : 5

เฮลซิงกิ – ออสโล (นอร์เวย์)

Day : 6

ออสโล - เรือ DFDS

Day : 7

เรือ DFDS - โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ก)

Day : 8

โคเปนเฮเกน - ดูไบ - ประเทศไทย

Day : 9

ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง