เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณ ฝูหรงเจิ้น 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณ ฝูหรงเจิ้น 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณ ฝูหรงเจิ้น 5วัน 4คืน (VZ)

เที่ยวจีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณ ฝูหรงเจิ้น 5วัน 4คืน เลือกซื้อเเพ็คเสริม ขึ้น ลิฟท์เเก้วไป่หลง สู่ยอด เขาเทียนจือซาน (เขาอวตาร) ชมวิวหลักล้านสุดอลังการระดับโลก เที่ยวชมเมืองโบราณ ฝูหรงเจิ้น หมู่บ้านโบราณบนน้ำตกในหุบเขา เก็บภาพสุดประทับใจ กับ ถ้ำประตูสวรรค์ เเละขั้นบันได 999 ขั้น ที่มุ่งขึ้นสู่ภูเขาประตูสวรรค์ ท้าความกล้า พิชิต ระเบียงเเก้วเลียบหน้าผา เดินบนพื้นกระจกใส มองเห็นวิวถึงพื้นล่าง

รหัสทัวร์

CN_VZ00165

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

03 มิ.ย. 67 - 30 ก.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

12,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

มิ.ย. 67

12,990฿

17-21

13,990฿

18-22

12,990฿

24-28

13,990฿

25-29

ก.ค. 67

12,990฿

01-05

13,990฿

02-06

12,990฿

08-12

13,990฿

09-13

12,990฿

15-19

13,990฿

16-20

12,990฿

22-26

13,990฿

23-27

13,990฿

29-02ส.ค.

13,990฿

30-03ส.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

24 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67

12,990

12,990

12,990

4,000

6,000

8,000

32

25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67

13,990

13,990

13,990

4,000

6,000

8,000

32

01 ก.ค. 67 - 05 ก.ค. 67

12,990

12,990

12,990

4,000

6,000

8,000

32

02 ก.ค. 67 - 06 ก.ค. 67

13,990

13,990

13,990

4,000

6,000

8,000

32

08 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67

12,990

12,990

12,990

4,000

6,000

8,000

32

09 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67

13,990

13,990

13,990

4,000

6,000

8,000

32

15 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67

12,990

12,990

12,990

4,000

6,000

8,000

32

16 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67

13,990

13,990

13,990

4,000

6,000

8,000

32

22 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

12,990

12,990

12,990

4,000

6,000

8,000

32

23 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67

13,990

13,990

13,990

4,000

6,000

8,000

32

29 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

13,990

13,990

13,990

4,000

6,000

8,000

32

30 ก.ค. 67 - 03 ส.ค. 67

13,990

13,990

13,990

4,000

6,000

8,000

32

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซา หวงหัว

Day : 2

เมืองฉางซา - เมืองโบราณฝูหรง

Day : 3

จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน-ระเบียงกระจกเลียบหน้าผา-ประตูสวรรค์ OPTION: โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว OPTION: โชว์การแสดงรักพันปี

Day : 4

พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทราย OPTION: เขาเทียนจื่อซาน(เขาอวตาร) OPTION: สะพานกระจก

Day : 5

เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงชิงลู่ - สนามบินฉางซา หวงหัว- สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง