เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์จอร์เจีย

/

ทัวร์จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6วัน 4คืน (G9)

ทัวร์จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6วัน 4คืน (G9)

ทัวร์จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6วัน 4คืน (G9)

เที่ยวจอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6วัน 4คืน "มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี" มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก "โบสถ์เกอร์เกตี้" เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โอบกอกด้วย เลือกเขาคอเคซัส เมืองโบราณอุพลิสชิเค" เมืองถ้ำโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

รหัสทัวร์

GE_G900014

ประเทศ

จอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

30 พ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

42,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Arabia

ก.ค. 67

43,990฿

19-24

43,990฿

26-31

ต.ค. 67

43,990฿

11-16

43,990฿

18-23

43,990฿

25-30

พ.ย. 67

42,990฿

01-06

42,990฿

08-13

42,990฿

15-20

ธ.ค. 67

43,990฿

05-10

49,990฿

27-01ม.ค.

49,990฿

30-04ม.ค.

49,990฿

31-05ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

43,990

43,990

43,990

7,900

9,000

20,000

24

26 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

43,990

43,990

43,990

7,900

9,000

20,000

24

11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

43,990

43,990

43,990

7,900

9,000

20,000

24

18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

43,990

43,990

43,990

7,900

9,000

20,000

24

25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

43,990

43,990

43,990

6,900

9,000

20,000

24

01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67

42,990

42,990

42,990

6,900

9,000

20,000

24

08 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

42,990

42,990

42,990

6,900

9,000

20,000

24

15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

42,990

42,990

42,990

6,900

9,000

20,000

24

05 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

43,990

43,990

43,990

6,900

9,000

20,000

24

27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

49,990

49,990

49,990

8,900

9,000

25,000

24

30 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68

49,990

49,990

49,990

8,900

9,000

25,000

24

31 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68

49,990

49,990

49,990

8,900

9,000

25,000

24

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – ซาร์จาร์ - ทบิลิซี่ จอร์เจีย-มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี่

Day : 2

ป้อมอนานูรี–STEPANTSMINDA-อนุสรณ์สถาน รัสเซีย จอร์เจีย-นั่งรถ 4WD-โบสถ์เกอเกตี้

Day : 3

เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – ไร่ไวน์ VILLA MOSAVALI พิเศษ! ชิมไวน์ 3 ชนิด – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย

Day : 4

เมืองกอรี่–พิพิธภัณฑ์สตาลิน–อุพลิสชิเค่–ศูนย์การค้า TBILISI MALL

Day : 5

ย่านเมืองเก่าทบิลิซี่-หอนาฬิกาบิดเบี้ยว-ป้อมปราการนาริคาล่า(รวมขึ้น กระเช้า)-พระแม่แห่งจอร์เจีย-โรงอาบน้ำแร่โบราณด้านนอก-โบสถ์เมเตห์คี-ฃสะพานแห่งสันติภาพ- ช้อปปิ้งถนนคนเดินรุสทาเวลี-สนามบินทบิลิซี่-สนามบินซาร์จาร์

Day : 6

สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง