เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์พม่า

/

ทัวร์พม่า WONDER YANGON SYRIAM 2วัน 1คืน (UB)

ทัวร์พม่า WONDER YANGON SYRIAM 2วัน 1คืน (UB)

ทัวร์พม่า WONDER YANGON SYRIAM 2วัน 1คืน (UB)

เที่ยวพม่า WONDER YANGON SYRIAM 2วัน 1คืน ทำพิธีครอบเศียรเทิร์นพระธาตุที่กาบาเอ ขอพรเรื่องธุรกิจที่เจดีย์เมียตซอนินเนือง ถวายบุหรี่และเครื่องบูชา แม่ยักษ์แห่งชเวดากอง ขอพรยักษ์ 2 พี่น้อง แห่งไจ๊กะส่าน เจดีย์กลางน้ำ เยเลพญา ขอพรเทพกระซิบ

รหัสทัวร์

MM_UB00026

ประเทศ

พม่า

กำหนดการเดินทาง

18 พ.ค. 67 - 29 ก.ย. 67

จำนวนวัน

2วัน 1คืน

ราคาเริ่มต้น

10,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Myanmar National Airlines

ก.ค. 67

10,999฿

13-14

11,999฿

20-21

11,999฿

27-28

ส.ค. 67

10,999฿

03-04

10,999฿

10-11

10,999฿

17-18

10,999฿

24-25

10,999฿

31-01ก.ย.

ก.ย. 67

10,999฿

07-08

10,999฿

14-15

10,999฿

21-22

10,999฿

28-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

11,999

-

-

2,500

-

-

15

03 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

10,999

-

-

2,500

-

-

15

10 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

10,999

-

-

2,500

-

-

15

17 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

10,999

-

-

2,500

-

-

15

24 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

10,999

-

-

2,500

-

-

15

31 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

10,999

-

-

2,500

-

-

15

07 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

10,999

-

-

2,500

-

-

15

14 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

10,999

-

-

2,500

-

-

15

21 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

10,999

-

-

2,500

-

-

15

28 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

10,999

-

-

2,500

-

-

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ-ย่างกุ้ง–สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำ เยเลพญา-วัดไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-ชเวดากอง-พาไปขอพรแม่ยักษ์ศักดิ์สิทธิ์ + Dinner (Buffet)

Day : 2

เจดีย์สุเหล่ ขอพรเทพทันใจสุเหล่ +กาบาเอทำพิธีครอบเศียร+เทพทันใจโบตาทาวน์ เทพกระซิบ + วัดเมียตซอนินเนือง + วัดไจ๊กะส่าน ยักษ์2พี่น้อง+เทพทันใจไจ๊ะกะส่าน-กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง