เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เกาะไหหลำ ไหโข่ว ซานย่า 5วัน 4คืน (3U)

ทัวร์จีน เกาะไหหลำ ไหโข่ว ซานย่า 5วัน 4คืน (3U)

ทัวร์จีน เกาะไหหลำ ไหโข่ว ซานย่า 5วัน 4คืน (3U)

เที่ยวจีน เกาะไหหลำ ไหโข่ว ซานย่า 5วัน 4คืน นมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ที่มีขนาดสูงที่สุด ชม โชว์เชียนกู่ฉิง เป็นโชว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซานย่า ต๋าข่า สถานที่ใหม่ที่ห้ามพลาดของไหโข่ว…ห้องสมุดหยุนตง สัมผัสนั่งรถไฟความเร็วสูง จากเมืองซานย่า สู่ ไหโข่ว

รหัสทัวร์

CN_3U00033

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

18 พ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

26,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Sichuan Airlines

ก.ค. 67

27,999฿

13-17

28,999฿

20-24

28,999฿

27-31

ส.ค. 67

27,999฿

03-07

27,999฿

10-14

27,999฿

17-21

26,999฿

24-28

ก.ย. 67

28,999฿

07-11

28,999฿

14-18

28,999฿

21-25

28,999฿

28-02ต.ค.

ต.ค. 67

31,999฿

12-16

31,999฿

19-23

30,999฿

26-30

พ.ย. 67

30,999฿

02-06

30,999฿

09-13

30,999฿

16-20

30,999฿

23-27

ธ.ค. 67

30,999฿

07-11

30,999฿

14-18

30,999฿

21-25

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

28,999

28,999

28,999

6,000

-

21,999

20

03 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67

27,999

27,999

27,999

6,000

-

21,999

20

10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

27,999

27,999

27,999

6,000

-

21,999

20

17 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

27,999

27,999

27,999

6,000

-

21,999

20

24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67

26,999

26,999

26,999

6,000

-

20,999

20

07 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

28,999

28,999

28,999

6,000

-

21,999

20

14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

28,999

28,999

28,999

6,000

-

21,999

20

21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

28,999

28,999

28,999

6,000

-

21,999

20

28 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67

28,999

28,999

28,999

6,000

-

21,999

20

12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

31,999

31,999

31,999

6,000

-

23,999

20

19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

31,999

31,999

31,999

6,000

-

23,999

20

26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,000

-

22,999

20

02 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67

30,999

30,999

30,999

6,000

-

22,999

20

09 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

30,999

30,999

30,999

6,000

-

22,999

20

16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

30,999

30,999

30,999

6,000

-

22,999

20

23 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67

30,999

30,999

30,999

6,000

-

22,999

20

07 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,000

-

22,999

20

14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,000

-

22,999

20

21 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,000

-

22,999

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไหโข่ว – ถนนโบราณฉีโหลว

Day : 2

ไหโข่ว – ยอดเขาตงซานหลิง(รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – หมู่บ้านบาหลีซิงหลง – ซานย่า – ATLANTIS SANYA

Day : 3

อุทยานวัดหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน 108 เมตร – SANYA ROMANCE PARK

Day : 4

หาดต้าตงไห่ – ยอดเขาเฟิ่งหวง (รวมกระเช้า) – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ห้องสมุดหยุนตง – อิสระช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า

Day : 5

ไหโข่ว – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง