เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์ตุรกี

/

ทัวร์ตุรกี TURKIYE CLASSY TRIP V2. 10วัน 8คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี TURKIYE CLASSY TRIP V2. 10วัน 8คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี TURKIYE CLASSY TRIP V2. 10วัน 8คืน (TK)

เที่ยวตุรกี TURKIYE CLASSY TRIP V2. 10วัน 8คืน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคัปปาโดเกีย มัสยิดคามลิก้า BLUE MOSQUE หอคอยกาลาตา เที่ยวดินแดน 3 อารยธรรม 2 ทวีป ราคาสุดคุ้ม พักโรงแรม 4 ดาว+นอนคัปปาโดเกีย 2 คืน

รหัสทัวร์

TR_TK00244

ประเทศ

ตุรกี

กำหนดการเดินทาง

10 ก.ย. 67 - 28 พ.ย. 67

จำนวนวัน

10วัน 8คืน

ราคาเริ่มต้น

39,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkish Airlines

ก.ย. 67

39,999฿

10-19

39,999฿

11-20

40,999฿

25-04ต.ค.

ต.ค. 67

40,999฿

01-10

41,999฿

07-16

41,999฿

09-18

41,999฿

15-24

41,999฿

23-01พ.ย.

พ.ย. 67

40,999฿

12-21

40,999฿

13-22

40,999฿

19-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

10 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

39,999

39,999

39,999

9,500

10,000

21,999

26

11 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67

39,999

39,999

39,999

9,500

10,000

21,999

26

25 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67

40,999

40,999

40,999

9,500

10,000

22,999

26

01 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67

40,999

40,999

40,999

9,500

10,000

22,999

26

07 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

41,999

41,999

41,999

9,500

10,000

23,999

26

09 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

41,999

41,999

41,999

9,500

10,000

23,999

26

15 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

41,999

41,999

41,999

9,500

10,000

23,999

26

23 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67

41,999

41,999

41,999

9,500

10,000

23,999

26

12 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67

40,999

40,999

40,999

9,500

10,000

22,999

26

13 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67

40,999

40,999

40,999

9,500

10,000

22,999

26

19 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67

40,999

40,999

40,999

9,500

10,000

22,999

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – กรุงอิสตันบูล – ย่าน BALAT – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

Day : 2

เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD – ปราสาทชิเมนลิก

Day : 3

เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้า

Day : 4

โรงงานสิ่งทอ - เมืองคอนย่า – กองคาราวาน – คัปปาโดเกีย

Day : 5

นครใต้ดิน – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – พิพิธภัณฑ์เกอราเม่

Day : 6

ทะเลสาบเกลือ – เมืองซาฟรานโบลู

Day : 7

VIAPORT ASIA OUTLET – อิสตันบูล – มัสยิดคามลิก้า – ทักซิมสแคว

Day : 8

สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – สไปซ์บาซาร์ –ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ – หอคอยกาลาตา – กาลาตาพอร์ต

Day : 9

โรงงานผลิตเครื่องหนัง - ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล

Day : 10

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง