เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ ซุปตาร์ บานาฮิลล์จ๋า พี่มาแล้วจ๊ะ นอนบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ ซุปตาร์ บานาฮิลล์จ๋า พี่มาแล้วจ๊ะ นอนบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ ซุปตาร์ บานาฮิลล์จ๋า พี่มาแล้วจ๊ะ นอนบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (VZ)

นั่งรถสามล้อซิโคล่ ชมเมืองเว้ ถ่ายรูปหน้าพระราชวังไดโน้ย นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ พร้อมอาหารบุพเฟ่ต์นานชาติ 2 มื้อ ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง

รหัสทัวร์

VN_VZ00232

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

15 ก.พ. 67 - 22 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

13,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

16,888฿

27-30

ส.ค. 67

15,888฿

08-11

16,888฿

10-13

15,888฿

15-18

15,888฿

22-25

15,888฿

29-01ก.ย.

ก.ย. 67

15,888฿

07-10

14,888฿

14-17

15,888฿

21-24

15,888฿

28-01ต.ค.

ต.ค. 67

15,888฿

03-06

15,888฿

05-08

15,888฿

17-20

15,888฿

19-22

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

16,888

16,888

16,888

5,000

3,500

13,888

30

08 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

16,888

16,888

16,888

5,000

3,500

13,888

30

15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

07 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

14,888

14,888

14,888

5,000

3,500

11,888

30

21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

28 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

05 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกร

Day : 2

ถ่ายรูปหน้าพระราชวังไดโน้ย – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – บานาฮิลล์ – สวนสนุก – จัตุรัสแห่งดวงดาว – โซนสวนดอกไม้

Day : 3

สะพานโกเด้นบริดจ์ – ช้อปปิ้งร้านสินค้า O-TOP – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร

Day : 4

วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง