เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์ออสเตรีย

/

ทัวร์ออสเตรีย สวิต เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ TULIP 4 11วัน 8คืน (BR)

ทัวร์ออสเตรีย สวิต เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ TULIP 4 11วัน 8คืน (BR)

ทัวร์ออสเตรีย สวิต เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ TULIP 4 11วัน 8คืน (BR)

เวียนนา อลังการพระราชวังเชิงบรุนน์ นตรหลวงแห่งดนตรีฮัชตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลก อินสบรูด เมืองตันกำเนิดสวาร็อฟสกี้ MT. TITLIS 1 ใน 4 ยอดเขาสวยของสวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิรน์ เมืองตากอากาศที่โด่งดัง Lake Titise ทะเลสาบอันเงียบสงบในปัดำไฮเดลเบิร์ก เมืองโรแมนติก Unseen Eltz Caste Unseen Cochem Caste สวนทิวลิปเคอเคนซอฟ เปิดเพียงปีละครั้งล่องเรือหลังคากระจก เข้าชมโรงงานเจียระไนเพชร อัมสเตอตัมชานสคันส์ หมู่บ้านกังหันลม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Shopping Bijenkorf Amsterdam

รหัสทัวร์

AT_BR00008

ประเทศ

ออสเตรีย

กำหนดการเดินทาง

09 ก.พ. 67 - 25 เม.ย. 67

จำนวนวัน

11วัน 8คืน

ราคาเริ่มต้น

165,000บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Eva Air

เม.ย. 67

165,000฿

25-05พ.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 เม.ย. 67 - 05 พ.ค. 67

165,000

149,000

132,000

23,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – นครเวียนนา (ออสเตรีย)

Day : 2

กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ริงสตราเซ่ - คาร์ทเนอร์สตรีท

Day : 3

เวียนนา - ฮัลชตัทท์ - อินส์บรูค

Day : 4

อินสบูรค์ - วาดู๊ซ (ราชรัฐลิคเต่นชไตน์) – ลูเซิร์น - สวิตเซอร์แลนด์

Day : 5

ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส - อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง

Day : 6

ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ - ทะเลสาบทิทิเซ่ - ไฮเดลเบิร์ก

Day : 7

ไฮเดลเบิร์ก – อันซีนเยอรมนี ค็อกเคิม (Cochem) – ปราสาทเอ็ลทซ์ - โคโลญจ์

Day : 8

มหาวิหารแห่งโคโลญจ์ - อัมสเตอดัม - จัตุรัสแดม - ย่านเรดไลท์ดิสทริค

Day : 9

เที่ยวกรุงอัมสเตอดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - สวนเคอเคนฮอฟ

Day : 10

หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - ช้อปปิ้งในอัมสเตอดัม

Day : 11

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง