เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน 3คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน 3คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน 3คืน (XJ)

สัมผัสกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด ภูเขาไฟฟูจิ ที่ สถานีที่ 5 ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ สวนโออิชิปาร์ค ปราสาทไม้เก่าแก่ ปราสาทมัตสึโมโตะ ธรรมชาติอันงดงาม คามิโคจิ ช้อปปิ้งจุใจ ย่านดังชินจูกุ Gotemba Outlet

รหัสทัวร์

JP_XJ00782

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

09 ก.พ. 67 - 26 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

29,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia X

เม.ย. 67

29,888฿

20-24

30,888฿

24-28

32,888฿

26-30

พ.ค. 67

31,888฿

08-12

29,888฿

10-14

29,888฿

15-19

29,888฿

17-21

31,888฿

22-26

29,888฿

25-29

31,888฿

30-03มิ.ย.

มิ.ย. 67

29,888฿

06-10

30,888฿

12-16

29,888฿

14-18

29,888฿

19-23

29,888฿

21-25

29,888฿

26-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67

29,888

29,888

-

6,500

6,000

-

34

24 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

30,888

30,888

-

6,500

6,000

-

34

26 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67

32,888

32,888

-

6,500

6,000

-

34

08 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

31,888

31,888

-

6,500

6,000

-

34

10 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67

29,888

29,888

-

6,500

6,000

-

34

15 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67

29,888

29,888

-

6,500

6,000

-

34

17 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67

29,888

29,888

-

6,500

6,000

-

34

22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

31,888

31,888

-

6,500

6,000

-

34

25 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67

29,888

29,888

-

6,500

6,000

-

34

30 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67

31,888

31,888

-

6,500

6,000

-

34

06 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67

29,888

29,888

-

6,500

6,000

-

34

12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67

30,888

30,888

-

6,500

6,000

-

34

14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67

29,888

29,888

-

6,500

6,000

-

34

19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

29,888

29,888

-

6,500

6,000

-

34

21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

29,888

29,888

-

6,500

6,000

-

34

26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

29,888

29,888

-

6,500

6,000

-

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - พักฟูจิออนเซ็น

Day : 3

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – สวนโออิชิปาร์ค - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก) – AEON MALL

Day : 4

คามิโคจิ - สะพานคัปปาบาชิ – โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

Day : 5

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง