เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

รหัสทัวร์

สถานที่

กำหนดการเดินทาง

-

จำนวนวัน

ราคาเริ่มต้น

/ท่าน

อัตราค่าบริการ

รายการ

3วัน 2คืน

4วัน 3คืน

5วัน 4คืน

สถานะ

1 Nov - 26 Dec 2023 Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi

3วัน 2คืน

35,900

4วัน 3คืน

53,600

5วัน 4คืน

69,500

1 Nov - 26 Dec 2023 Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi

3วัน 2คืน

39,500

4วัน 3คืน

59,800

5วัน 4คืน

87,000

1 Nov - 26 Dec 2023 Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi

3วัน 2คืน

46,500

4วัน 3คืน

68,800

5วัน 4คืน

91,000

1 Nov - 26 Dec 2023 Extra Adult

3วัน 2คืน

30,500

4วัน 3คืน

44,800

5วัน 4คืน

59,000

27 Dec - 10 Jan 2024 Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi

3วัน 2คืน

47,600

4วัน 3คืน

71,400

5วัน 4คืน

93,200

27 Dec - 10 Jan 2024 Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi

3วัน 2คืน

52,200

4วัน 3คืน

78,300

5วัน 4คืน

102,300

27 Dec - 10 Jan 2024 Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi

3วัน 2คืน

54,500

4วัน 3คืน

81,800

5วัน 4คืน

107,000

27 Dec - 10 Jan 2024 Extra Adult

3วัน 2คืน

30,500

4วัน 3คืน

44,800

5วัน 4คืน

59,000

11 Jan - 31 Mar 2024 Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi

3วัน 2คืน

44,200

4วัน 3คืน

65,300

5วัน 4คืน

36,400

11 Jan - 31 Mar 2024 Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi

3วัน 2คืน

48,500

4วัน 3คืน

71,800

5วัน 4คืน

95,000

11 Jan - 31 Mar 2024 Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi

3วัน 2คืน

50,700

4วัน 3คืน

75,000

5วัน 4คืน

99,400

1 - 30 Apr 2024 Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi

3วัน 2คืน

45,200

4วัน 3คืน

66,700

5วัน 4คืน

88,300

1 - 30 Apr 2024 Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi

3วัน 2คืน

49,500

4วัน 3คืน

73,300

5วัน 4คืน

97,000

1 - 30 Apr 2024 Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi

3วัน 2คืน

51,700

4วัน 3คืน

76,500

5วัน 4คืน

101,300

1 - 30 Apr 2024 Extra Adult

3วัน 2คืน

30,500

4วัน 3คืน

44,800

5วัน 4คืน

59,000

ไฮไลท์

Free Speedboat รับส่ง เพียง 15 นาที

เกาะไม่ใหญ่ มีความเป็นส่วนตัวสูง

รีสอร์ทระดับ 5 ดาว (ไม่รับเด็กต่ำกว่า 12ปี)

ห้องออกแบบสวยและมีขนาดใหญ่ 91 ตร.ม.

ทุกห้องมี Plunge pool, Jacuzzi, พื้นกระจกดูปลา

มี Butler คอยให้การดูแล

Mini bar และ Snack แน่นตู้ เติมทุกวัน

มีแนวปะการังและมีสัตว์น้ำที่ดีที่สุดใน male

ให้บริการแบบ Premium All Inclusive

มีห้องอาหารญี่ปุ่น (ไม่จำกัดสิทธิ์)

บริการอาหารแบบ Set Menu 3 - 5 คอร์ส

Free ไอศครีมบริการทุกวัน

Free High Tea ยามบ่าย

Free กิจกรรม Snorkelling guide house reef

รายละเอียดโปรแกรม

Day 1

กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)

Day 2

มัลดีฟส์

Day 3

กรุงเทพฯ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ราคาห้องพักตามแพ็กเกจที่เลือก

- Speedboat รับส่งสนามบิน-รีสอร์ท-สนามบิน

- บริการแบบ Premium All Inclusive (อาหารเช้า กลางวัน เย็น เครื่องดื่ม)

- บริการเครื่องดื่มทั้งแบบมีและไม่มีแอลกอฮอล์ที่บาร์

- ฟรี Welcome glass of sparkling wine or cinnamon magic tea

- ฟรี Welcome bottle of sparkling wine or non-alcoholic sparkling wine

- ฟรี Welcome fresh fruits and mixed nut platter

- ฟรี Mini Bar, Fresh fruits เติมวันละครั้ง

- ฟรี Evening Canapes served in villa and Evening turndown chocolates

- ฟรี Evening High Tea served with cookies and savories or assorted ice cream at Farivalhu Fine Dining restaurant

- ฟรี Snack menu option for lunch at Kandolhi Bar or Dhoni Bar as an alternate to lunch

- ฟรี Japanese set menu meal experience in Kitajima restaurant. Subject to prior reservations

- ฟรี Option of a three-course set menu dinner at Kakuni barefoot restaurant. Subject to prior reservations

- ฟรี Evening sundown cocktails at Kandolhi Bar

- ฟรี Snorkeling equipment และ Non motorize water sport (Kayak, Canoe)

- Free Wi-Fi

- ประกันภัยการเดินทาง 3,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (สอบถามราคาได้)

- การรับประทานอาหารภายในห้องพัก และมินิบาร์

- กิจกรรมดำน้ำ, สันทนาการ, และกีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น

- ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ

หมายเหตุ

- ราคาเป็นราคาต่อท่าน

- หากมีโปรโมชั่นออกมาใหม่ไม่สามารถ rebooking ได้

- โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ราคาห้องพักประเภทอื่น ราคาพักเสริม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

- รีสอร์ทไม่รับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ