แพ็กเกจเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พัก Charming Lipe Villa 3วัน 2คืน

แพ็กเกจเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พัก Charming Lipe Villa 3วัน 2คืน


แพ็กเกจเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พัก Charming Lipe Villa 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKG_0187
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
10 ธ.ค. 65 - 31 พ.ค. 66
ราคาเริ่มต้น
5,799 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • พักโรงแรมบนเกาะ Charming Lipe Villa 2 คืน
 • รถรับ - ส่ง สนามบิน - ท่าเรือปากบารา
 • เรือสปีดโบ๊ท ไป - กลับ ท่าเรือปากบารา - เกาะหลีเป๊ะ
 • ค่าเรือหางยาวนำเที่ยว ( จอยทริป ) และอุปกรณ์ดำน้ำ safety ต่างๆ ในวันดำน้ำ
 • อาหาร 3 มื้อ ( เช้า 2 มื้อ / เที่ยง 1 มื้อ)
 • เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำทะเลสีฟ้า หาดทรายขาวละเอียดที่เกาะหลีเป๊ะ
 • สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังและปลาทะเล
 • แวะถ่ายรูปน้ำทะเลใสๆ เกาะตะรุเตา และ ถ่ายรูปกับ เกาะไข่ สัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล
 • เดินเล่นช้อปปิ้งชิลๆ Walking Steet ( ห่างจากที่พัก 3 นาที )

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ
 • วันที่

  2

  เกาะหลีเป๊ะ - ดำน้ำโซนใน (เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง - เกาะยาง - เกาะอาดัง )
 • วันที่

  3

  หลีเป๊ะ – ปากบารา – สนามบิน
รายการ ราคา/ท่านสถานะ
  ซูพีเรีย บังกะโล (วันนี้ - 24 ธ.ค. 65) 5,799
  ดีลักซ์ (วันนี้ - 24 ธ.ค. 65) 6,299
  ซูพีเรีย บังกะโล (25 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 ปีใหม่) 6,799
  ดีลักซ์ (25 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 ปีใหม่) 7,299
  ซูพีเรีย บังกะโล (4 ม.ค. - 31 พ.ค. 66 ) 5,799
  ดีลักซ์ (4 ม.ค. - 31 พ.ค. 66 ) 6,299
  ซูพีเรีย บังกะโล (13 – 16 เม.ย. 66 สงกรานต์ ) 6,799
  ดีลักซ์ (13 – 16 เม.ย. 66 สงกรานต์ ) 7,299

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ท่าดินแดง 044-0-27752-3
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง