เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์อิหร่าน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

คำค้นหา

ประเทศ

เมือง

สายการบิน

ตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

เฉพาะเดือน

เฉพาะเทศกาล

ระหว่าง

พบ ทัวร์อิหร่าน 6 โปรแกรม

ทัวร์อิหร่าน IRAN SHIRAZ YAZD ISFAHAN TEHRAN 9วัน 6คืน

ทัวร์อิหร่าน IRAN SHIRAZ YAZD ISFAHAN TEHRAN 9วัน 6คืน

IR_EK00002

9วัน 6คืน

ทัวร์อิหร่าน

02 ธ.ค. 66 - 20 ม.ค. 67

Emirates

เที่ยวอิหร่าน 9วัน 6คืน สะพานคาจู และ สะพานอัลลาห์เวอร์ดีข่าน ชมสถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซีย จัตุรัสนัคเซ จาฮาน จัตุรัสเมืองที่ใหญ่ที่สุด รองจากจัตรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังเชเฮล โซตุน สถานที่ต้อนรับอาคันตุกะ สวนฟิน ต้นแบบของสวนเปอร์เซียที่สวยที่สุด สะพานตาเบียด สะพานที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเตหะราน หอคอยอาซาดี สัญลักษณ์แห่งการปฏิวัติอิสลาม สุสานฮาเฟส สู่สานของกวีที่ยิ่งใหญ่ชาวเปอร์เซีย สู่เหร่าสีชมพู ที่มีความสำคัญที่สุดของอิหร่าน เปอร์เซโพลิส และ เนโครโพลิส ชมเมืองโบราณ ยาร์ด เมืองทะเลทราย วิหารไฟโซโรแอสเตรียน ศูนย์กลางของการนับถือศาสนา มัสยิดจาเม สถาปัตยกุรรมของเปอร์เชียที่โดดเด่น และเสามินาเรท์สุเหร่าที่สูงที่สุด

ราคาเริ่มต้น

89,999 บาท