เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

บทความท่องเที่ยว

/

การทำวีซ่า สำหรับคนไทย

การทำวีซ่า สำหรับคนไทย

05

Oct

ไทย

การทำวีซ่า สำหรับคนไทย

การเดินทางไปต่างประเทศสำหรับคนไทย ที่ถือพาสปอร์ตเล่มธรรมดา [Ordinary Passport] มีอยู่หลายประเทศที่ ไม่ต้องทำวีซ่า หรือ ต้องทำวีซ่า แต่ทำแบบ Visa on Arrival [VOA]  ก่อนการเดินทางก็ได้ และเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเดินทาง เรามาตรวจสอบข้อมูลกันว่าประเทศที่เราจะไปต้องทำวีซ่า หรือไม่ อย่างไร 
สำหรับประเทศที่คนไทยต้องทำวีซ่า ก่อนการเดินทางนั้น สามารถเข้าไปเช็คขั้นตอนและเอกสารการยื่นวีซ่าได้ที่ บริการVIS

ประเทศที่ไม่ต้องทำวีซ่า

สำหรับวันนี้เราจะมาอัพเดทกันว่ามีประเทศใดบ้างที่คนไทย ไม่ต้องทำวีซ่า หรือ ต้องทำวีซ่าแบบ Visa on Arrival  [VOA] ก่อนการเดินทาง  และแต่ละประเทศคนไทยจะอยู่ได้กี่วัน มีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง
ประเทศที่คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า มีอยู่ 34 ประเทศ เกร็ดความรู้

กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนการเดินทาง เนื่องจากเป็นการอนุญาตของประเทศปลายทาง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สถานฑูตของประเทศปลายทาง ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือที่กระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้ 
  • กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 02-643-5128 / 02-643-5138 
  • กรมเอเชียตะวันออก 02-643-5194 
  • กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 02-643-5062
* หมายถึง ประเทศและดินแดนที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย

ที่มา : กรมการกงสุล 30 กันยายน 2565

Visa on Arrival

ประเทศและดินแดนที่คนไทยถือพาสปอร์ตธรรมดา ที่สามารถขอ Visa on Arrival [VOA] ได้ล่วงหน้า 

เกร็ดความรู้

ที่มา : กรมการกงสุล 01 มกราคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 691 ครั้ง