เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

บัตรเข้าชมสถานที่

/

บัตรโดยสารรถไฟหัวจักรไอน้ำพัฟฟิ่งบิลลี่ (Puffing Billy)

บัตรโดยสารรถไฟหัวจักรไอน้ำพัฟฟิ่งบิลลี่ (Puffing Billy)

บัตรโดยสารรถไฟหัวจักรไอน้ำพัฟฟิ่งบิลลี่ (Puffing Billy)

รหัสทัวร์

TKA19101

ประเทศ

ออสเตรเลีย

ราคาเริ่มต้น

1,336บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ

ประเภทบัตร

ราคา/บาท

สถานะ

บัตรโดยสารไปกลับระหว่างสถานี Belgrave และสถานี Gembrook ผู้ใหญ่

ราคา/บาท

1,691

บัตรโดยสารไปกลับระหว่างสถานี Belgrave และสถานี Gembrook เด็กอายุ 4-16ปี

ราคา/บาท

990

บัตรโดยสารไปกลับระหว่างสถานี Belgrave และสถานี Lakeside เด็กอายุ 4-16ปี

ราคา/บาท

834

บัตรโดยสารไปกลับระหว่างสถานี Belgrave และสถานี Lakeside ผู้ใหญ่

ราคา/บาท

1,336

ไฮไลท์

ร่วมโดยสารรถไฟหัวจักรไอน้ำพัฟฟิ่งบิลลี่ (Puffing Billy) และเริ่มต้นการเดินทางอันแสนพิเศษจากสถานี Belgrave สู่สถานี Lakeside หรือสถานี Gembrook

หลีกเลี่ยงการต้องต่อคิวซื้อบัตรโดยสารเป็นเวลานานและการันตีที่นั่งของคุณบนรถไฟสายประวัติศาสตร์ขบวนนี้

โดยสารรถไฟสายหลักเพียงสายเดียวที่ยังคงให้บริการอยู่จากรถไฟสายทดลองทั้งหมด 4 สาย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นรถไฟสายทดลองเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชนบทในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1900

ชมทิวทัศน์อันงดงามในขณะที่คุณเดินทางผ่านป่าเขา, ดงต้นเฟิร์น และไร่นาบนทิวเขาแดนเดนอง (Dandenong Ranges)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- บัตรโดยสารไปกลับระหว่างสถานี Belgrave และสถานี Lakeside

อัตรานี้ไม่รวม

- อาหารและเครื่องดื่ม

- ประกันภัย

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง