������������������������������������

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด (BUDDY TRIP TRAVEL CO., LTD.) ได้จัดตั้งจดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 โดยได้จดทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภทต่างประเทศ โดยได้รับ ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08009

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด  เป็นบริษัทท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ (Out Bound) และ ท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) โดยมุ่งเน้นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยเราจะคัดสรร สิ่งที่ผู้เดินทางต้องการ เพื่อให้การเดินทางของท่านจะได้พบเจอแต่สิ่งใหม่ๆ และไม่เหมือนใคร โดยเราจะมีเส้นทางทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้ท่านได้เลือกเดินทางมากมาย

  

บริการหลักของเรา

 • แบบไพรเวท เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • กรุ๊ปเหมา เดินทางแบบหมู่คณะที่เป็นแบบส่วนตัว สไตล์ NEW NORMAL
 • ประชุมสัมมนา 
 • ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ 
 • ทัศนศึกษา 
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม 
 • จองรถในหลากหลายรูปแบบ อาทิ รถตู้, รถบัส ฯลฯ, 
 • ล่องเรือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 • แพ็คเกจดำน้ำ 
 • บริการยื่นวีซ่า 
 • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว