USJ KYOTO OSAKA ความสนุกหยุดไม่ได้ โอซาก้า นารา เกียวโต 5D3N

USJ KYOTO OSAKA ความสนุกหยุดไม่ได้ โอซาก้า นารา เกียวโต 5D3N

เที่ยวสุดมันส์ Universal studio Japan ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกียวโต วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เมืองมรดกโลกนารา วัดโทไดจิ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ


USJ KYOTO OSAKA ความสนุกหยุดไม่ได้ โอซาก้า นารา เกียวโต 5D3N
รหัสทัวร์
JP_XJ00002
จำนวนวันเดินทาง
5 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง
01 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66
เดินทางโดย
Air Asia X
ราคาเริ่มต้น
35,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ (นัดเวลา 21.00)
 • วันที่

  2

  ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าขึ้นปราสาท) - นารา - วัดโทไดจิ - LALAPORT EXPOCITY
 • วันที่

  3

  อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ - สะพานโทเกตสึ - วัดคินคะคุจิ(วัดปราสาททอง) - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • วันที่

  4

  Universal Studio Japan (รวมค่าเข้าสวนสนุก 1 day pass)
 • วันที่

  5

  สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

09 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66

ผู้ใหญ่
35,999 บาท
เด็กมีเตียง
35,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
35,999 บาท
พักเดี่ยว
9,000 บาท
จอยแลนด์
26,999 บาท
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
35,999 บาท
เด็กมีเตียง
35,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
35,999 บาท
พักเดี่ยว
9,000 บาท
จอยแลนด์
26,999 บาท
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
37,999 บาท
เด็กมีเตียง
37,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
37,999 บาท
พักเดี่ยว
9,000 บาท
จอยแลนด์
25,999 บาท
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
35,999 บาท
เด็กมีเตียง
35,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
35,999 บาท
พักเดี่ยว
9,000 บาท
จอยแลนด์
26,999 บาท
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
35,999 บาท
เด็กมีเตียง
35,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
35,999 บาท
พักเดี่ยว
9,000 บาท
จอยแลนด์
26,999 บาท
Group Size
- 
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
09 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66 35,999 35,999 35,999 9,000 - 26,999 -
23 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66 35,999 35,999 35,999 9,000 - 26,999 -
02 มี.ค. 66 - 06 มี.ค. 66 37,999 37,999 37,999 9,000 - 25,999 -
09 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66 35,999 35,999 35,999 9,000 - 26,999 -
16 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66 35,999 35,999 35,999 9,000 - 26,999 -

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ท่าดินแดง 044-0-27752-3
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน