ทัวร์เกาหลี โซล ซูวอน เลทส์โก สปริงส์อินเลิฟ 5วัน 3คืน บิน(XJ)

ทัวร์เกาหลี โซล ซูวอน เลทส์โก สปริงส์อินเลิฟ 5วัน 3คืน บิน(XJ)


ชมเทศกาลดอกซากุระบานที่ถนนซากุระ ม.คอยงฮี มหา'ลัยที่สวยที่สุดในเกาหลี ถ่าบรูปกับดอกกุลาบนานาพันธ์ุที่โซลแกรนด์พาร์ค สนุกกับเมืองหิมะจำลองที่ ONE MOUNT (SNOW PARK) ท่องโลกเวทมนตร์ไปกับคาเฟ่ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์ 943 KING CROSS ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง และถนนฮงแด
15,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง
 • วันที่

  2

  สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้-ONE MOUNT (SNOW PARK)-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • วันที่

  3

  โซลทาวเวอร์-ถนนซากุระ มหาลัย คยองฮี-ศูนย์สมุนไพรโสม-คอสเมติค-ร้านกาแฟ 943 KINGS CROSS-ถนนฮงแด
 • วันที่

  4

  เทศกาลดอกซากุระ โซลแกรนด์พาร์ค + สวนธีมการ์เด้น-ผลิตภัณพ์น้ำมันสน-พลอยอเมทิส-พระราชวังชางด็อกกุง-ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู-ดิวตี้ฟรี-ตลาดเมียงดง
 • วันที่

  5

  ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต-สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้-สนามบินดอนเมือง

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
02 เม.ย. 63 - 06 เม.ย. 63 19,999 19,999 19,999 5,000 5,999 - 34
03 เม.ย. 63 - 07 เม.ย. 63 19,999 19,999 19,999 5,000 5,999 - 34
05 เม.ย. 63 - 09 เม.ย. 63 15,999 15,999 15,999 5,000 5,999 - 34
07 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,000 5,999 - 34
08 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,999 - 34
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 24,999 24,999 24,999 5,000 5,999 - 34
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 24,999 24,999 24,999 5,000 5,999 - 34
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 23,999 23,999 23,999 5,000 5,999 - 34
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 23,999 23,999 23,999 5,000 5,999 - 34
18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,000 5,999 - 34
21 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,000 5,999 - 34
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,999 - 34
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,999 - 34
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,999 - 34
25 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,000 5,999 - 34
28 เม.ย. 63 - 02 พ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,999 - 34
29 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,999 - 34

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 1,000 - 30,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 0438345779
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน